Loading Events

На  9 и 10 септември ще се проведе 25-то издание на Международната конференция по интуиционистки размити множества.

Целта на конференцията е да събере специалисти, интересуващи се от интуиционистка размитост, взимане на решения в условия на неопределеност и други свързани теми, и да им даде възможност за дискутиране на теоретичните и практически аспекти на тази сравнително нова област от теорията на размитите множества. От 2013 г. ICIFS е събитие под егидата на Европейската асоциация по размита логика и технологии.

Конференцията ще се проведе онлайн и на живо в Института по биофизика и биомедицинско инженерство, София, България.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top