Loading Events

От 6 до 11 септември в Пловдив ще се състои ХХII конгрес на Карпато-Балканската геологическа асоциация, който е и юбилеен – 100 години от основаването на асоциацията.

Два института на Българската академия на науките – Геологическият институт “Акад. Страшимир Димитров” и Институтът по минералогия и кристалография “Акад. Иван Костов” участват в организацията. Уеб страницата на конгреса е CBGA 2022

ПРОГРАМА

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top