Loading Events

В Международния дом на учените “Фредерик Жолио-Кюри” край Варна от 29 август до 2 септември ще се проведе 22-рата Mеждународна школа по физика на кондензираната материя (ISCMP). Тази година тя е  на тема: Функционални материали и технологии – състояние на проблемите и  е посветена на 50 годишнината на научната институция организатор – Института по физика на твърдото тяло.

Школата по физика на кондензираната материя е мултидисциплинарен международен форум, който се провежда от 1980 г. традиционно на всеки две години, целящ обмен на опит и идеи между млади учени и утвърдени специалисти от цял свят в следните тематични направления:

– Нови материали и технологии,

– Наноматериали и композити,

– Обработка на материалите,

– Мека материя,

– Сензорика.

В програмата на 22–рата Mеждународна школа по физика на кондензираната материя са планирани над 30 пленарни доклада на учени от целия свят с постижения  в различни области на физиката на твърдото тяло, меката и живата материя. Лекциите с фокус  върху нанонаука и технологии за получаване както на тънкослойни твърдотелни материали, така и на меки обекти ще представят перспективите за техните приложения в нови оптични, електронни, оптоелектронни устройства и сензори, в медицината и биологията.

Повече информация за ISCMP’2022 можете да намерите на сайта на форума – www.iscmp.issp.bas.bg

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top