Loading Events

На 23 и 24 август 2022 г. в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) ще се проведе работна среща, организирана от Мрежата за наука и иновации на Обединеното Кралство. В научния форум ще участват учени от Център за фотоника и фотонни материали в Университета в Бат, Великобритания, от ИФТТ и Института по електроника при БАН,  а също и от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Двудневното посещение на британските учени има за цел обсъждане на общите интереси в областта на лазерната наука и технологии, както и поставяне на  основата за нови сътрудничества. В програмата освен доклади,  в които участниците ще представят последните си постижения, е включено и посещение на българските лазерни лаборатории.

 

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top