Loading Events

Конференцията ECBSC има за цел да привлече чуждестранни и български учени, които да обсъдят възможните интерпретации, паралели и отличителни черти на съществуващата документация за египетските култове в различни древни селища по крайбрежието на Черно море. В научния форум са привлечени изследователи от страни, граничещи с Черноморския бряг – България (проф. В. Лозанова-Станчева, проф. С. Игнатов и др.), Румъния (проф. Д. Дик, Ст. Кристеа и др.), Турция (проф. М. Сайар) и Русия (проф. М. Трейстер), но също и европейски учени със световен авторитет в изучаването нa египетските култове в гръко-римския свят: проф. Лоран Брико (Франция), проф. Ришар Веймие (Белгия), проф. Тома Фоше (Франция/ Египет). Техните доклади ще бъдат фокусирани върху разпространението на египетските култове в културното пространство на Древна Тракия в широк времеви хоризонт. Предвидено е материалите от конференцията да бъдат поместени в сборник, публикуван в престижната поредицата Bibliotheca Isiaca.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top