Начало/VIII Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“
Зарежда Събития

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, съвместно с Българското анатомично дружество, организира VIІІ Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“, която ще се проведе от 10 до 12 юни 2022 г. Откриването на форума и първите две пленарни сесии ще се проведат в зала „София“ на Интерпред – СТЦ София, а на 11 и 12 юни научните сесии ще продължат в аулата на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН.

Научният форум обединява учени, преподаватели и изследователи от университети и институти от страната и чужбина, работещи в областта на анатомията, клетъчната биология, ембриологията, патологията и антропологията. В програмата на конференцията са вклюючени 17 пленарни доклада, 34 устни съобщения и 82 постера. Поканените лектори от водещи научни центрове и универитети в страната и чужбина – Нидерландия, Швейцария, Египет, САЩ, Латвия, Румъния, Словения, Северна Македония, ще представят своите научни открития и световните тенденции в развитието на морфологичната наука.

Конференцията се провежда с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ – проект КП06-МНФ/22.

Финансова подкрепа на форума оказват също Българското анатомично дружество, ФОТ ООД, Савимед ЕООД и „Микрооптика“ ООД.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top