Loading Events

На 8 юни (сряда) от 10 часа в зала „Марин Дринов“ на БАН се открива Научният семинар „Завръщането на Борис Йоцов“. Семинарът е заключителен научен форум от дейностите по проекта, ръководен от проф. дфн. Румяна Дамянова от Института за литература, „Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“. Програма вижте тук..

Докладите от семинара представят професора по славянски литератури Борис Йоцов като учен славист, критик, литературовед, редактор на сп. „Родина“, поет; разполагат българската славистика в контекста на славянското литературознание и езикознание; изследват езика на проф. Йоцов като илюстрация за развитието на академичния български език през 20-те и 30-те години на ХХ век. Борис Йоцов (1894 – 1945) е член на БАН, член на Българо-чехословашката взаимност, на Дружеството на руските писатели и публицисти, подпредседател на Славянското дружество в България, ръководител на катедра „Славянска филология“ в Софийския университет, директор на Народния театър, министър на народното просвещение. Автор е на обемни студии за Паисий Хилендарски, д-р Петър Берон, Любен Каравелов, Петко Славейков, Нешо Бончев  и др. Негови публикации в научния печат от 20-те и 30-те години променят представата за автори и творби и разширяват интелектуалния и културен кръгозор, през който те се възприемат.

Ученият може да бъде видян в почти всички негови културни и научни роли в документалния филм „Завръщането на Борис Йоцов“. Прожекцията е включена в програмата на семинара. Режисьорът Людмил Августинов с множество документи и интересен снимков материал съставя филмовия разказ за динамичния живот на дългогодишния професор по литература от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Борис Йоцов заедно с министър-председателят Богдан Филов са сред политиците – интелектуалци осъдени на смърт от Първи върховен състав на Народния съд след Деветосептемврийския преврат от 1944 г.

Проф. Йоцов е фигура със знаково присъствие в българския духовен живот, което десетилетия след смъртта му остава подминавано. Проектът  „Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“ възстановява научното наследство на професора и възвръща паметта за творческата участ и житейската драма на един от най-значимите изследователи на българската литература, на славянството и на славянската словесност – професор д-р Борис Йоцов.

Повече информация за научното творчество, библиографията, кореспонденцията, снимки и документи на Йоцов се намира на сайта на проекта:

http://yotsov.ilit.bas.bg/releases

 

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top