Начало/Представяне на книгата „Охридско утро, софийска привечер: Градовете и годините на Иван Снегаров”
Зарежда Събития

На 28 юни 2022 г. (вторник) от 16.00 ч. в Големия салон на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките (бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17) ще бъде представена книгата на д-р Димитър Христов „Охридско утро, софийска привечер: Градовете и годините на Иван Снегаров”. Монографията е издадена от академичното издателство „Проф. Марин Дринов” и ще бъде представена от проф. Илия Илиев.

Творческото дело на историка Иван Снегаров (1882-1971) е неразривно свързано с родния му град Охрид и родния му край – Македония. Разказът за неговия жизнен път и трудове е същевременно разказ за историческото битие на Охрид и Македония, за тяхното място в българската съдба. Книгата обхваща темата за живота и делото на учения, представени на фона на неговото време и пространство.

Анотация 

Книгата се състои от три части, в общ обем 270 стр., с приложени илюстрации.

Първата част е биографична. Специално място в нея е отредено на Охрид – средата, в която се формира бъдещият историк и на която той посвещава най-значимите си трудове. От крайезерния град Снегаров преминава с много перипетии през големи центрове на българската диаспора: Цариград, Киев, Солун, Скопие и др.; минава през ролите на публицист, учител и общественик.  В крайна сметка той намира своето трайно място в София. Тук постепенно се утвърждава на академичното поприще като най-авторитетен църковен историк. Разказът проследява мястото на Снегаров като част от българския научен елит  в две твърде различни епохи (междувоенната и тази след 1944 г.): дългогодишен професор в Богословския факултет на СУ, активен сътрудник на Македонския научен институт, академик, пръв ръководител на Историческия институт на БАН.

Втората част се спира върху мащабното творчество на учения. Ударението  е поставено върху най-стойностните му изследвания, които оставят трайна следа в историографията: Историята на Охридската архиепископия, жизнеописанието на Св. Климент Охридски, историята на град Охрид, „Кратка история на съвременните православни църкви“, многобройни студии и публикации на исторически извори и мн. др. Третата част е библиографска. В нея е направен опит да се представи възможно най-пълно всичко, което ученият е публикувал през годините. В рамките на цялото си творчество, от литературния си дебют си през 1902 г. до самата си кончина през 1971 г. Иван Снегаров неуморно отстоява идеята за Охрид като български свещен град и Македония като земя с централно място в националната ни история. Монографията ще представлява значителен интерес за всички, които се занимават с развитието на историческата наука, със съдба на македонските българи, с историята на Православната църква и пр.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top