Начало/Подписване на споразумение за академично сътрудничество между БАН и МУ-Пловдив
Зарежда Събития

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на Медицинския университет – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева ще подпишат на 14 юли в Пловдив рамково споразумение за сътрудничество. На събитието ще присъства и зам.-председателят на БАН чл.-кор. проф. дбн Евдокия Пашева.

Програмата включва посещение на Медицинския симулационен тренировъчен център и Аудиторния комплекс, срещи с екипите на Катедрата по медицинска биология, Катедрата по медицинска физика и биофизика  и Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“. Ще бъдат обсъдени възможностите за бъдещо научно сътрудничество и съвместни изследователски проекти.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top