Loading Events

Форумът е отворен за дискусия на широк кръг проблеми и за търсене на решения с интердисциплинарен подход.

Докладите и обсъжданията може да включват, но не се свеждат единствено до следните теми:

  • Емиграция и мобилност: възможности и предизвикателства;
  • Имиграция: перспективи за бежанци и страни-домакини;
  • Вътрешна миграция в условия на криза;
  • Етнокултно разнообразие и идентичност;
  • Жизнено планиране и жизнени перспективи в кризисни условия;
  • Психологически детерминанти на миграционните нагласи и поведение.

Работен език на конференцията е английски език.

Каним всички желаещи да участват да попълнят Форма за регистрация с резюме (Registration and Abstract Form) на адрес: https://docs.google.com/document/d/11GABfPK5I76xFfQdcP37rpUNC3FMuoXz/edit?usp=sharing&ouid=102464435345802197482&rtpof=true&sd=true

Важни дати:

Срок за подаване на Формата за регистрация с резюме – 15 септември 2022 г.

Срок за потвърждение на одобрение на резюмето – 15 октомври 2022 г.

Срок за подаване на материал за публикация в пълен текст  – 30 ноември 2022 г.

Имейл за изпращане на формите за регистрация и на материалите за публикация: conferenceiphs@gmail.com

Възможности за публикуване:

Участниците НЕ заплащат такса за регистрация и публикуване на материалите, които са приети за публикация. Таксите се покриват по Проект KP-06-Н35/4, финансиран от ФНИ, МОН.

За повече информация свържете се с нас на: conferenceiphs@gmail.com  или посетете Фейсбук страницата на събитието: https://www.facebook.com/emigrationattitude

Регистрацията започва в 9:00 ч., а откриването е в 9:30 ч. на 24 ноември 2022 г.

Лице за контакт: гл.ас. д-р Илина Начева, conferenceiphs@gmail.com

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top