Loading Events

International Symposium on Bioinformatics and Biomedicine (BioInfoMed’2022) се провежда от 5 до 7 октомври в Бургас.

Основни организатори на форума:

  • Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – представен от проф. д-р Сотир Сотиров,  Зам.-ректор по международна дейност и следдипломна квалификация
  • Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН – представен от проф. д-р Таня Пенчева, Директор
  • УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ“  – представена от акад. проф. Чавдар Славов, дмн
  • Съюз на учените в България, секция “Информатика“ и секция “Биомедицинско инженерство“ – представен от проф. дбн Диана Петкова

Сборникът с абстрактите може да бъде изтеглен през сайта
на Симпозиума:  https://bioinfomed.org/book-of-abstracts/

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top