Loading Events

Институтът по молекулярна биология ,,Aкад. Румен Цанев‘‘ към Българската академия на науките (БАН) организира юбилейна международна научна конференция ,,100 години от рождението на акад. Румен Цанев‘‘. Конференцията ще се състои от 5 до 7 октомври 2022 г., в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. “15 ноември” N1). Откриването е в 9:30 часа.

Акад. Румен Цанев (1922 – 2007) е основоположник на българската молекулярна биология и основател на Института по молекулярна биология (1960 г.). С годините институтът се модернизира, сменя учените и облика си, но наследството на неговия основател е живо, цени се и се предава на следващите поколения учени. Основните направления на изследванията в института са естествено продължение на работата на  акад. Цанев и екипа му.

Акад. Цанев формулира първата хипотеза за епигенетична регулация, базирана на хистонов код – идея, развила се в основно направление на съвременната наука. Хистоните са белтъците, които пакетират ДНК в ядрото на клетката, а техните химически модификации са асоциирани със специфични нива на опаковане и поради това повлияват изявата на гените.

По време на конференцията спомени за акад. Цанев ще споделят акад. Иван Иванов и чл.-кор. Георги Русев, както и неговата дъщеря Ирина Цанева. Пленарни лекции ще изнесат изявени учени от България и учени от Германия, Франция, Холандия, САЩ и Нова Зенландия. Специален акцент на събитието ще бъде младежката научна сесия. Младите учени ще представят устни доклади и ще бъдат оценени от научно жури. Най-добре представилите се ще бъдат отличени с традиционната награда за млади учени, учредена на името на акад. Румен Цанев.

Програмата, както и повече информация за събитието вижте на: http://www.bio21.bas.bg/imb/?id=92&lang=bulgarian

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top