Loading Events

КАТАЛИЗ ЗА ПРЕХОД КЪМ ЗЕЛЕНА ЕВРОПА – Обучителен семинар за усъвършенстване на промишления катализ чрез синергия на научни експерименти и суперкомпютърни симулации

 

Четиридневен международен семинар, посветен на ключовата роля на катализа в процесите на преобразуване на енергия и материали, ще бъде проведен в Конферентната зала на ИЕЕС-БАН от понеделник, 21 ноември. Водещи учени-експерти от Европа и Америка ще изнесат обучителни лекции върху актуални теми, насочени към обвързването на фундаментални научни изследвания по катализ със съвременни изчислителни техники като важен подход за осъществяване на значим напредък в академичното и индустриалното развитие на зелени технологии.

Събитието се организира съвместно от Българската академия на науките (БАН), ЦК ХИТМОБИЛ към ИЕЕС-БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“  (СУ), и STFC Daresbury Laboratory, Великобритания и Сдружение „Национален център за суперкомпютърни приложения“ (НЦСП), България в рамките на партньорство с Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE).

В първата част на семинара поканените изявени учени ще представят най-модерните технологии за производство на водород (генериране на сив, син и зелен водород), електрокатализ в горивни клетки, фотокаталитични процеси, биокатализ и биоелектрохимия. Лекциите ще запознават с най-новите научни постижения, съвременните комерсиални технологии и бъдещите пътища към успешна трансформация от въглеродно базирана към водородна икономика с нулеви емисии.

Втората част на семинара ще предложи общо въведение в методите на квантовата химия със специално внимание към функционалната теория на плътността, на молекулярната динамика и предизвикателствата пред суперкомпютърните изчислигелни техники, относно моделирането на материали, използвани в хетерогенния катализ. Усъвършенствани техники като метадинамика и QM/MM ще бъдат представени от експерти и обсъдени в контекста на хетерогенния катализ и моделирането на материали. Предимствата от използването на изчислителни симулации ще бъдат илюстрирани чрез казуси на базата на установени системи в хетерогенен и био- катализ, като ще бъдат демонстрирани наночастици от преходни метали, метални оксиди, зеолити, както и ензимната реактивност и потенциалните каталитични свойства на метало-органичните структури.

Пълната програмата на събитието можете да видите тук

 

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top