Loading Events

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Националният природонаучен музей при БАН ще бъде домакин на серия научнопопулярни лекции на палеонтологични теми, представени от палеонтолози, възпитаници на Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Заповядайте на 20 януари 2023 г., от 14 часа, в зала Левентис на НПМ-БАН.

Лекциите ще запознаят публиката с актуални изследвания в сферата на палеонтологията на гръбначните животни, осъществявани както в България, така и в чужбина от български учени и техните колеги.

ПРОГРАМА

Водещ на събитието: гл. ас. д-р Дочо Дочев, палеонтолог в ГГФ на СУ

> > Късномиоценската хипарионова фауна на България | гл. ас. д-р Латинка Христова, палеонтолог в отдел „Палеонтология и минералогия“ на НПМ–БАН

> > Най-старите челюстни гръбначни животни: нови данни от Китай | д-р Пламен Андреев, палеонтолог в Qujing Normal University, Китай

> > Динозаврите в България: значение и история на изследванията | магистър Владимир Николов, докторант на НПМ–БАН

Събитието е част от планираните научнопопулярни и културни дейности, с които се отбелязват 60 години от основаването на Геолого-географския факултет на Софийския университет. Факултетът е основан през 1963 г. след разделянето на съществувалия тогава Биолого-геолого-географски факултет.

От тогава до сега факултетът е главен център в страната за подготовка на специалисти в различните направления на науките за Земята, включително палеонтологията и стратиграфията.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top