Loading Events

От 19-21 април в Гранд Хотел Милениум София ще се проведе първата по рода си интердисциплинарна конференция с фокус върху приложенията на техниките за компютърно зрение и машинно обучение към хелиофизични изследвания и модели за прогнозиране на слънчевата активност.

Основни теми на конференцията ще бъдат: приложения за компютърно зрение и машинно обучение към моделиране на слънчевото динамо, слънчевата активност (изригвания, избухвания, високоенергетични частици); прогнозиране на космическото време; магнитосфери (земни и планетарни) и йоносфери; нови техники и софтуерни приложения с отворен код; хелиосферни радиоизлъчвания.

Участниците в срещата, представители на повече от 20 държави и над 30 изследователски института и университети, както и от NASA и ESA, ще обсъждат напредъка в използването на изкуствен интелект за умно моделиране и прогнозиране на слънчевата активност. Науката за Слънцето и неговата активност е в период на бурно развитие. Все повече наблюдателни инструменти и космически мисии изследват слънчевите излъчвания и междупланетното пространство. Този огромен поток от данни може да бъде анализиран единствено с помощта на изкуствения интелект.

Научният организационен комитет на форума е в състав: проф. Астрид Верониг (Университет на Грац), д-р Манолис Георгулис (Атинска академия), проф. Лонг Сю (Китайска академия на науките), д-р Пиетро Зука (ASTRON, Холандски институт по радиоастрономия), д-р Шейн Малони (DIAS, Дъблински институт за напреднали изследвания), доц. Камен Козарев (Българска академия на науките).

Домакин е Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН. Конференцията е част от проект MOSAIICS по Националната научна програма ВИХРЕН.
Всички абстракти за конференцията, програмата и участниците и повече за проекта могат да бъдат открити на страниците https://mch23.astro.bas.bg и https://mosaiics.astro.bas.bg

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top