Начало/Лекция по интеркултурна компетентност
Зарежда Събития

Лекция по интеркултурна компетентност за учени, докторанти и административни служители, осъществяващи международна дейност и участници в програма Еразъм+ ще бъде изнесена в зала “Проф. Марин Дринов” на БАН в сряда, 26 април, от 14:00 часа.

Темата на лекцията е „Интеркултурни бариери в общуването между представители на различни култури. Проблеми при изграждането на интеркултурна компетентност.“

В нея ще се разгледа спецификата на интеркултурната комуникация като особена форма на общуване между представители на различни култури. Ще се разгледа явлението „културен шок“ като своеобразен феномен на интеркултурното общуване. Ще бъдат описани факторите, влияещи върху адаптацията в чужда културна среда. Ще се анализира понятието „интеркултурна компетентност“ – неговата същност и структура. Ще бъдат проследени проблемите, свързани с изграждането на интеркултурно компетентна личност.

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Гинка Димитрова, Ръководител на катедра “Чужди езици” в Колежа по туризъм – Варна. Тя има докторска степен от Института за български език при БАН. Научните й интереси са свързани с интеркултурна комуникация, терминознание, теория и практика на превода. Преподава руски език, странознание и интеркултурна комуникация.

КАНИМ ДОКТОРАНТИТЕ, УЧЕНИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА БАН, КОИТО ИМАТ РЕАЛИЗИРАНА ЕРАЗЪМ МОБИЛНОСТ, ДА СПОДЕЛЯТ СВОЯ ОПИТ И ИНТЕРЕСНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ СЛЕД ЛЕКЦИЯТА.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top