Loading Events

Изложба „Съдът вместилище – Защитено време“ се открива на 18.07.2023 г. в Националния археологически институт с музей при БАН. Тя е част от проекта „Съдът – отправна точка за творчество“, който има амбицията да открива форми на изкуство, които тематизират базисни антропологични съдържания в пресечните точки между утилитарно и духовно.

Партньори по проекта са:

Национален археологически институт с музей на БАН, Национална художествена академия, Съюз на българските художници, Българско национално радио, програма „Христо Ботев“, Българска национална телевизия, Сайт за култура и изкуство „Въпреки.com“

Куратори: проф. Станислав Памукчиев, проф. Петер Цанев, д-р Иван Кънчев

 

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top