Начало/Научно-приложна конференция на тема: „Реформата на защитата от домашно насилие“
Зарежда Събития

Институтът за държавата и правото организира научно-приложна конференция на тема „Реформата на защитата от домашно насилие“ . Конференцията ще се проведе на 22 ноември, в навечерието на международния ден за борба с насилието над жени (25-ти ноември). В конференцията ще вземат участие както утвърдени учени, така и множество млади изследователи и докторанти в областта на правото от БАН и Юридическите факултети в страната. Конференцията ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ в БАН с начален час 9:00 ч., като достъпът е свободен за всеки, който желае да посети събитието.

Ето и пълната програма на събитието:

22.11.2023 г.

Първи панел

Домашното насилие и насилието, основано на пола

Модератор: Доц. Велина Тодорова

 

09:00 – 09:25 ч.           Регистрация на участниците

09:25 – 09:45 ч.           Някои общи проблеми на борбата срещу домашното насилие в                                    Европа

                                    Проф. д-р Ирена Илиева, директор на Института за държавата и

правото при БАН

09:45 – 10:00 ч.          Правната защита срещу домашното насилие в България: промени и проблеми

                                    Доц. д-р Велина Тодорова, Институт за държавата и правото при БАН, Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

10:00 – 10:15 ч.           Преосмисляне на домашното насилие в правото

Доц. д-р Деяна Марчева, Департамент „Право“ на Нов български университет

10:15 – 10:30 ч.           Истанбулската конвенция и проблемът за половата идентичност

Проф. чл. кор. д. ю. н. Иван Русчев, Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Институт за държавата и правото при БАН

10:30 – 10:45 ч.         Политики срещу домашното насилие в сравнителeн международeн план и изводи за България

                                    Проф. д. ик. н. Росица Рангелова, Институт за икономически                                    изследвания при БАН

10:45 – 11:00 ч.         Защитата от домашно насилие у нас и Истанбулската конвенция

Проф. д-р Мария Славова, Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“; Маргарита Петрова

11:00 – 11:15 ч.          Прибързаното законодателстване като „интимна връзка“

                                    Доц. д-р Тони Димов, Институт за държавата и правото при БАН

11:15 – 11:30 ч.          Домашното насилие при еднополовите  двойки

Докт. Филип Самуилов, Департамент „Право“ към Нов български университет

11:30 – 11:45 ч.          Китайският опит в борбата с домашното насилие

Доц. д-р Мариана Тиен, Институт за държавата и правото при БАН

11:45 – 12:00 ч.         Уредба на услугите за пострадалите от домашно насилие

                                    Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право

 

12:00 – 13:00 ч. Обедна почивка

 

Втори панел

Практически проблеми при реализиране на правната защита от домашно насилие

Модератор: гл. ас. Петър Топуров

 

13:00 – 13:15 ч.          Процесуални аспекти на реформата в защитата от домашно                                    насилие

Гл. ас. д-р Атанас Блидов, Институт за държавата и правото при БАН

13:15 – 13:30 ч.         Икономически измерения на реформата на защитата от домашно насилие и ролята на превенцията

                                    Гл. ас. д-р Теодора Пенева, Институт за икономически изследвания при БАН

13:30 – 13:45 ч.         Прецедентът: казусът „Дебора“ – между ценностите и нормите

                                    Гл. ас. д-р Любослава Костова, Институт по философия и социология при БАН

13:45 – 14:00 ч.         Промените в Закона за защита от домашно насилие относно производството за налагане на мерки за защита

Гл. ас. д-р Сузана Рангелова, Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

14:00 – 14:15 ч.         Дискусионни въпроси относно декларацията по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН

                                    Гл. ас. д-р Петър Топуров, Институт за държавата и правото при БАН

14:15 – 14:30 ч.         Родителски практики на майки-жертви на домашно насилие: влияние на стила на привързаност

Докт. Мария Соколова, Институт за изследване на населението и човека при БАН

14:30 – 14:45 ч.         Продължителност на производството и срокове по Закона за защита от домашното насилие

                                    Докт. Елка Пороминска, Институт за държавата и правото при БАН

14:45 – 15:00 ч.         Особености на адвокатската защита при защита от домашно

насилие

Адв. Петър Йотов, АК-гр. Плевен

15:00 – 15:15 ч.         Производството за превенция и защита от домашно насилие в светлината на реформата на Закона за защита от домашното насилие

                                    Докт. Теодора Денева, Център за правни науки към Бургаски свободен университет

15:15 – 15:30 ч.         Подлежи ли на отмяна влязлото в сила решение по Закона за защита от домашното насилие?

Ас. Иван Георгиев, Юридически факултет на Университет за национално и световно стопанство

15:30 – 15:45 ч.         Основните моменти в проекта на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по „Съдебна медицина и деонтология“

                                    Д-р Росица Рогова, Институт за държавата и правото при БАН, преподавател във ВУСИ

15.45 ч. – 16.00 ч.      Закриване на конференцията.

 

Организационен комитет:

Проф. Ирена  Илиева; доц. Велина Тодорова; доц. Петър Бончовски; доц. Николай Колев; гл. ас. Атанас Блидов; гл. ас. Петър Топуров

 

Медиен партньор:

Българско национално радио, „Законът и Темида“ с водещ Анелия Торошанова.

 

Конференцията е част от дейностите по реализиране на проект „Защита от домашно насилие“, осъществен благодарение на финансовата подкрепа на програма „Млади учени и постдокторанти-2“

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top