Loading Events

На 21 ноември 2023 г. от 17:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките ще бъде презентиран документалния сборник „Марин Дринов. Писма телеграми, докладни записки 1859 – 1905 г.“ Изданието ще бъде представено от проф. д.и.н. Теодоричка Готовска – Хенце.

За първи път е събрана възможно най-пълната и представителна колекция от личната, обществената и служебната кореспонденция на бележития български историк, филолог и етнограф. В изданието са включени писма и документи, излезли изпод перото на М. Дринов и изпратени от него до 89 български и чужди кореспонденти, научни  институции и обществени организации. Документалният материал е издирен, разчетен и коментиран според съвременните научни изисквания от българо-украински екип от учени, които за целта работиха както в основните български архивохранилища, така също и в централните архиви на Русия, Украйна и Чехия. Сборникът е снабден с предговор, приложения и справочен апарат, които дават на читателя допълнителна информация за епохата, живота, творчеството и обществената дейност на един от родоначалниците на българската академична наука и първите строители на свободна България.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top