Зарежда Събития

Центърът за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии, проект № BG05M2OP001-1.001-0003-C03, е финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  от Европейския фонд за регионално развитие. Уникалният инфраструктурен комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания, изграден с използване на най-съвременни технологии, включва: петаскейл суперкомпютър ХЕМУС, система за съхранение на данни, центрове за разработка на приложения и лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Пресконференцията ще се проведе на 17 ноември от 11:30 ч. в Лабораторията по 3D дигитализация и микроструктурен анализ на Центъра, разположена в Института по информационни и комуникационни технологии, Научен комплекс – 1 на БАН, ул. Акад. Георги Бончев, блок 2.

В 12:00 ще започне посещението в Лабораторията  на Еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова.

Ще бъде представен лабораторния комплекс, където ще бъде демонстрирана работа с най-съвременни средства за 3D дигитализация като системи за лазерно сканиране и компютърна томография, както и  резултати от проведени изследвания.

Споделете в социалните мрежи!