Начало/Академичен семинар „Актуални проблеми на науката“
Зарежда Събития

Лекция на тема Случайни процеси – история, развитие и приложения ще изнесе чл.-кор. проф. дн. Младен  Савов на  07 декември 2023 г. от 17:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Лекцията е част от академичния семинар „Актуални проблеми на науката“.

РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА

Случайните процеси са съвременен клон на теорията на вероятностите, който търпи бързо развитие поради факта, че тези обекти играят все по-важна роля при моделирането в природните, икономическите и информационните науки, а също така предлагат апарат и понятия, които се оказват изненадващо полезни за добиване на резултати в други области на математиката. В този доклад ще направим кратък исторически обзор на причините, които водят до навлизането на случайните процеси в съвременната наука и ще дискутираме някои от първите явления, които се описват удачно на техния език. Ще дискутираме и някои от текущите приложения на тези обекти с фокус върху аномалните дифузии и Марковските процеси. Накрая ще се спрем накратко на част от най-новите резултати в областта и ще споменем някои от техниките, които се използват за изучаването на стохастичните процеси. Ще разгледаме и най-общи връзки с други клонове на математиката.

 

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА ЛЕКТОРА

Чл.-кор. проф. дн. Младен Савов е роден на 5 юли 1978 г. в София. Придобива бакалавърска степен по Приложна математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2004 г. и през 2008 г. защитава докторска дисертация в областта на теорията на вероятностите към Университета в Манчестър. През 2008 специализира в Университета „Пиер и Мария Кюри“ в Париж (сега част от Сорбоната), а година след това печели финансиране на самостоятелен проект към Ню Колидж, Оксфорд, където работи като младши изследовател. През 2012 г. даема лекторска позиция в Университета в Рединг, Великобритания. Завръща се в България през 2014 г. като доцент в Института по математика и информатика на Българската академия на науките и печели индивидуално финансиране по европейските дейности „Мария Склодовска-Кюри“. Защитава дисертация за  „доктор на науките“ през 2017 г. През 2020 г. е избран за професор към Факултета по математика и информатика на Софийския университет и за председател на Българското статистическо дружество. През 2021 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките, а през 2022 г. за заместник-главен редактор на българското математическо списание „Сердика“.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top