Loading Events

Лекция на тема Случайни процеси – история, развитие и приложения ще изнесе чл.-кор. проф. дн. Младен  Савов на  07 декември 2023 г. от 17:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Лекцията е част от академичния семинар „Актуални проблеми на науката“.

Лекцията ще се излъчва на: https://www.youtube.com/watch?v=QC-sa9jKPbs

РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА

Случайните процеси са съвременен клон на теорията на вероятностите, който търпи бързо развитие поради факта, че тези обекти играят все по-важна роля при моделирането в природните, икономическите и информационните науки, а също така предлагат апарат и понятия, които се оказват изненадващо полезни за добиване на резултати в други области на математиката. В този доклад ще направим кратък исторически обзор на причините, които водят до навлизането на случайните процеси в съвременната наука и ще дискутираме някои от първите явления, които се описват удачно на техния език. Ще дискутираме и някои от текущите приложения на тези обекти с фокус върху аномалните дифузии и Марковските процеси. Накрая ще се спрем накратко на част от най-новите резултати в областта и ще споменем някои от техниките, които се използват за изучаването на стохастичните процеси. Ще разгледаме и най-общи връзки с други клонове на математиката.

 

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА ЛЕКТОРА

Чл.-кор. проф. дн. Младен Савов е роден на 5 юли 1978 г. в София. Придобива бакалавърска степен по Приложна математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2004 г. и през 2008 г. защитава докторска дисертация в областта на теорията на вероятностите към Университета в Манчестър. През 2008 специализира в Университета „Пиер и Мария Кюри“ в Париж (сега част от Сорбоната), а година след това печели финансиране на самостоятелен проект към Ню Колидж, Оксфорд, където работи като младши изследовател. През 2012 г. даема лекторска позиция в Университета в Рединг, Великобритания. Завръща се в България през 2014 г. като доцент в Института по математика и информатика на Българската академия на науките и печели индивидуално финансиране по европейските дейности „Мария Склодовска-Кюри“. Защитава дисертация за  „доктор на науките“ през 2017 г. През 2020 г. е избран за професор към Факултета по математика и информатика на Софийския университет и за председател на Българското статистическо дружество. През 2021 г. е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките, а през 2022 г. за заместник-главен редактор на българското математическо списание „Сердика“.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top