Loading Events

Информационният ден ще бъде насочен към представяне на иновациите и постиженията в геномното редактиранe на организмите, както и към предизвикателствата, пред които са изправени учените и земеделските производители. Лекторите ще дискутират последните тенденции и научни разработки в областта на геномните технологии, които засягат селското стопанство и медицината, като ще акцентират върху конкретни резултати и проблеми. В допълнение ще се разгледат етичните и правни въпроси, свързани с приложението на новите геномни техники.

Програма.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top