Loading Events

Международна научна конференция – Живо културно наследство: опазване, практики, информационни технологии е част от научните мероприятия на Интердисциплинарната научна мрежа INIS. Форумът е отворен към разработването на актуални проблеми на глобалната тема за опазване, представяне и дигитализация на културното наследство и има интердисциплинарен характер. Тук водеща ще бъде една широкоспектърна интерпретация на понятието за живо културно наследство. От една страна – като феномен на жизнените културни практики и в общ план – като научно систематизирано дигитално съдържание на разнородни материални и нематериални ценности от музеи, архиви, читалища и др. Споделянето на българския и чуждестранния опит в специализираните и интердисциплинарни научни изследвания, обменът на съвременни информационно-технологични решения, ще бъдат полезни в постигането на съдържателно и технологично обновено живо знание за културното наследство.

Придружаващи събития:

  • Кръгла маса „Дигитализация и достъпност на тракийското културно наследство“ (съвместно с Интердисциплинарна научна мрежа и семинар „Информационно общество“)
  • Образователен курс по достъпност на КИН
  • Дигитална видео конверсия на фолклорни обичаи, традиционни вина и ястия от Мелник и региона
  • Научен семинар „Траки, вино и култура”
  • Изкуство, вдъхновено от виното (Творческа работилница –  Винорел и живописни техники, съвместно със студенти и преподаватели от ЮЗУ “Неофит Рилски”)

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top