Loading Events

На 7-ми март 2024 г. от 10:00 часа в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН ще се проведе Тържествено събрание по повод Двадесетата годишнина от членството на Института в мрежата Пастьор и 77 години от създаването му. Събитието ще се проведе в конферентна зала на ИМиКБ, ул.“Акад.Георги Бончев“ бл. 26, София.

Ще бъдат представени лекции на тема:

„Предизвикателствата в Мрежата Пастьор и ползите от научно сътрудничество“ – доц. д-р Виолета Вълчева, ръководител на Лаборатория „Молекулярна биология на микобактерии“, Департамент „Инфекциозна микробиология“;

„Дизайн на ваксини и генериране на нови експериментални модели“ – гл. ас. д-р Илиян Манойлов, Лаборатория „Експериментална имунология“, Департамент „Имунология“;

„Подкрепа за високи научни постижения и кариерно израстване чрез ACIP колаборации“ – гл. ас. д-р Милена Лесева, Лаборатория „Експериментална имунотерапия“, Департамент имунология.

На събитието ще присъства д-р Сесилия Кастило, отговорник за Регионалното и стратегическо развитие на Мрежата Пастьор в Евро-Средиземноморския регион, д-р Хичем бен Хасин (Институт Пастьор – Тунис), както и гости от министерства, държавни агенции, представители на ръководството на БАН, ректори и декани на университети, чуждестранни лектори и колеги.

Ще бъдат връчени ежегодната награда за най-добра работа на млад микробиолог на Фондация „Стефан Ангелов“ и Годишната награда за високи научни постижения на Института по микробиология „Стефан Ангелов“.

ПРОГРАМА НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО СЪБРАНИЕ

За повече информация: micb@microbio.bas.bg

 

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top