Loading Events

Конкурсът за наградата „Проф. Ив. Шопов“ на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на полимерите“ е национален и се провежда ежегодно. Наградата се връчва на млад български учен, на възраст до 35 години, за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство).

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top