Loading Events

На 1 март 2024 г. от 13:30 ч. Националният природонаучен музей при БАН ще бъде домакин на Първата национална среща на музейните педагози у нас.

Срещата ще събере 33ма представители на 19 български музея. Директорът на НПМ-БАН, проф. Павел Стоев ще открие официално срещата с приветствие към участниците.

Срещата ще продължи в три последователни панела, в които участниците ще представят своя опит по следните теми.

ПАНЕЛ 1: Ролята на музеите за осигуряване на съвременна образователна среда в контекста на неформалното образование
ПАНЕЛ 2: Представяне на добри педагогически модели и практики в подкрепа на общото образование по съответните научни области
ПАНЕЛ 3: Нови възможности за колаборация между музеите и образователните институции

Целта на организаторите е, да насъчат споделянето на знания и опит между музейните педагози и изграждането на мрежа, в която взаимно да се подкрепят при решаването на специфични казуси от неформалното образование в музеите, създаването на мултидисциплинарни учебни ресурси, развитието на проекти с различни целеви групи, обхванати от системата на формалното образование и прилагането на добри практики от България и Европа.

Очакванията са тази среща да допринесе за изграждането и поддържането на ефективно работеща екосистема, обединяваща знанията, опита и ресурсите на музейните педагози у нас и повишаване на капацитета им при организирането на извънкасни занимания и програми за неформалното образование.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top