Loading Events

В рамките на партньорството между Института за литература при Българската академия на науките и Института за грузинска литература към Грузинската академия на науките гостуват трима грузински учени: проф. Ирма Ратиани (директор на Института за грузинска литература), доц. Нино Миндиашвили и доц. Гага Ломидзе, като участници в проект за популяризиране на грузинската литература зад граница. Докладите ще бъдат изнесени на английски език (приложени са резюмета с биографични справки за авторите). Предвидена е и дискусия.

Събитието ще се състои в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15 ноември“ 1) на 3 април 2024 г. от 11 часа.

Докладите представят важни процеси в грузинската литература от ХХ век до днес: зараждането и развитието на грузинския литературен постмодернизъм (И. Ратиани), травматични теми в съвременната грузинска литература (Н. Миндиашвили), поетиката на грузинския модернизъм и мястото на политическата тема в него (Г. Ломидзе).

  • Irma Ratiani (Professor of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Head of the Department of General and Comparative Literary Studies, Director of Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature), Establishment and Development of Postmodernism in Georgian Literature
  • Nino Mindiashvili (Associate Professor, Caucasus International University, Head of Doctoral Office, Doctor of Philology), The Trauma of Displacement in Contemporary Georgian Literature
  • Gaga Lomidze (Associate Professor of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Head of the Scientific Council of Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature), Poetics and Politics of the Georgian Modernism

Gaga Lomidze – Poetics and Politics of the Georgian Modernism
Nino Mindiashvili – The Trauma of Displacement in Contemporary Georgian Literature
Irma Ratiani – Establishment and Development of Post-modernism in Georgian Literature

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top