Loading Events

Тържествена сесия по повод 45 години от създаването на Централна лаборатория по приложна физика ще се проведе на 04.04.2024г. в конферентната зала на ЦЛПФ в Пловдив. Ще бъде представено развитието на звеното през годините и постиженията на колектива в областта на научно-приложните изследвания и иновациите в полза на обществото.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top