Процедура за избор на директор на Институт за исторически изследвания

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за исторически изследвания […]

2021-11-05T14:43:34+00:00петък, 5 ноември 2021 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Централна лаборатория по приложна физика по – Пловдив

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Централна лаборатория по приложна физика по – Пловдив […]

2021-11-01T12:13:51+00:00понеделник, 1 ноември 2021 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по астрономия с НАО

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по астрономия с НАО […]

2021-11-01T12:17:59+00:00понеделник, 1 ноември 2021 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Ботаническа градина

УПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТ открива процедура за избор на директор на Ботаническа градина   За директори на Академични специализирани звена /АСЗ/ могат да кандидатстват лица по реда и условията на чл. 48 а, ал. 3. Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата. Краен срок за подаване на документите: 29 октомври 2021 г.  Документите се подават на хартиен и електронен носител в три екземпляра [...]

2021-09-30T14:06:56+00:00четвъртък, 30 септември 2021 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей […]

2021-09-21T15:16:38+00:00вторник, 21 септември 2021 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Лаборатория по телематика

УПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТ открива процедура за избор на директор на Лаборатория по телематика   За директори на Академични специализирани звена /АСЗ/ могат да кандидатстват лица по реда и условията на чл. 48 а, ал. 3. Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на академичното специализирано звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата. Краен срок за подаване на документите: 21 юни 2021 г.  Документите се подават на хартиен и електронен носител в три [...]

2021-05-20T18:18:02+00:00четвъртък, 20 май 2021 |Категории: Процедури за избор на директори|
Go to Top