Процедура за избор на директор на Институт за български език

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ открива процедура за избор на директор на Институт за български език […]

2024-03-15T14:04:46+02:00петък, 15 март 2024 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по физикохимия

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ открива процедура за избор на директор на Институт по физикохимия […]

2024-03-15T13:57:21+02:00петък, 15 март 2024 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ открива процедура за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ […]

2024-03-01T11:36:44+02:00петък, 1 март 2024 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Национален природонаучен музей

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ открива процедура за избор на директор на Национален природонаучен музей […]

2023-12-15T06:54:58+02:00петък, 15 декември 2023 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор Институт по обща и неорганична химия

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ открива процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия […]

2023-12-01T12:31:10+02:00петък, 1 декември 2023 |Категории: Процедури за избор на директори|
Go to Top