Науката и културата потърсиха допирни точки в Казанлък

Работна среща между учени от Института по математика и информатика на БАН и директори на културни институти в община Казанлък се проведе на 19 октомври по инициатива на ръководителя на Регионалния академичен център инж. Владимир Чучумишев и с подкрепата на Община Казанлък Основната тема на работната среща и последвалата дискусия беше дигитализацията на културно-историческото наследство като възможност за неговото съхранение, за атрактивното му представяне пред широката публика и ползването му по удобен начин от специалисти. Основен презентатор бе проф. д-р Десислава Панева - Маринова, ръководител-секция "Математическа лингвистика" в Института по математика и информатика към Българската академия на науките, която подчерта: „Нашата работа като учени е да дадем технологично решение за съхраняване на ценни документи, архиви, произведения на изкуството, автентични снимки и други, защото музеите и [...]

2022-10-20T14:13:39+03:00четвъртък, 20 октомври 2022 |Категории: РАЦ|

В Казанлък гостува документалната изложба „Фолклорът – споделено познание. Минало, настояще, бъдеще”

На 21 септември Общинска библиотека „Искра“ съвместно с Регионален академичен център - Казанлък откриха документалната изложба „Фолклорът – споделено познание. Минало, настояще, бъдеще”. Откриването осъществиха Теодора Георгиева – директор на библиотеката и инж. Владимир Чучумишев – координатор на РАЦ-а в присъствието на докторанта от ИМИ-БАН Весела Василева, директора на ИМ „Искра“ д-р Момчил Маринов, ученици от ПГ „Иван Хаджиенов“, граждани. Експозицията, включваща 56 фотографии в две части, е съвместна инициатива на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФФ, ИМИ-БАН и ИЕФЕМ БАН. По-голямата част от експонатите отразяват моменти от фолклорните фестивали и шампионати, провеждани в България под егидата на ЕАФФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Във фокуса са певци, танцьори и музиканти от България, Русия, Хърватия, Молдова, Латвия, Полша, Грузия, Индонезия, Монголия, Иран, Южна Корея и др. [...]

2022-09-27T13:58:17+03:00вторник, 27 септември 2022 |Категории: РАЦ|

Древният „Акве Калиде” в цифровия свят

Регионалният академичен център на БАН – Бургас (РАЦ-Бургас) беше съорганизатор на национален форум „Акве калиде“ в цифровия свят“, който се проведе в дните 8-11 юни в Регионалната библиотека „П.К. Яворов“, гр. Бургас. Специалисти от Института по математика и информатика на БАН, РАЦ-Бургас, Регионален исторически музей – Бургас (РИМ – Бургас) и Регионална библиотека "П.К. Яворов" - Бургас работят заедно по проблемите на дигитализацията на културното наследство от 8 години. Проф. Десислава Панева-Маринова, проф. Радослав Павлов, доц. Детелин Лучев и гл. ас. Максим Гойнов от ИМИ -БАН показаха демо версия на познавателната онлайн игра "Аква Калиде" и 3D виртуални изложбени зали с колекциите на Регионалния исторически музей-Бургас. Интересът на публиката беше привлечен от постигнатите резултати в изпълнение на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и [...]

2022-06-17T11:34:05+03:00петък, 17 юни 2022 |Категории: РАЦ|

Научна конференция „Българският Северозапад: минало и съвременност“ в Монтана

На 10 юни 2022 г. в гр. Монтана се проведе научна конференция „Българският Северозапад: минало и съвременност“, която предизвика сериозен интерес сред местната общественост. Тя беше организирана от филиала на Института за балканистика с Център по тракология и Регионалния център при БАН в град Монтана, съвместно с Община Монтана, Регионален исторически музей и Държавeн Архив – Монтана. Важният регионален форум беше проведен под ръководството на  чл.-кор. проф. дин Александър Костов – директор на филиала на ИБЦТ в Монтана. Участниците в конференцията бяха поздравени от г-н Златко Живков - кмет на Община Монтана и доц. д-р Борислав Великов – председател на 39-тото НС на Република България и член на Съвета на настоятелите на БАН. Приветствия поднесоха проф. д-р Митко Димитров – главен координатор на НАМ към [...]

2022-06-13T10:23:08+03:00понеделник, 13 юни 2022 |Категории: РАЦ|

Регионалният академичен център – Плевен представя изложбата „Звънът – миналото среща бъдещето” в Медицински университет – Плевен

На 11 май, денят в който почитаме Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, Регионалният академичен център – Плевен (РАЦ), съвместно с Медицински университет – Плевен откриха фотодокументалната изложба „Звънът – миналото среща бъдещето”. Изложбата е дело на Института по математика и информатика към БАН (ИМИ-БАН) в сътрудничество с община Велико Търново. Сбирката е създадена върху основата на материалите от паспортизацията на камбани от ИМИ – БАН, предоставил дигитални обекти от мултимедийния си фонд (звук, снимки и текст от проектите си за камбани) по проекта BELLKNOW. Изложбата беше официално открита от доц. Теодора Вълова, ръководител на Регионалния академичен център – Плевен, академик Григор Горчев, Почетен Ректор на МУ-Плевен, проф. д-р Добромир Димитров, ректор на МУ-Плевен, проф. д-р Славчо Томов, директор на Научноизследователския институт към висшето [...]

2022-05-11T16:25:43+03:00сряда, 11 май 2022 |Категории: РАЦ|

Изложба „Звънът – миналото среща бъдещето” в Казанлък

В навечерието на Великден, на 19 април, Общинска Библиотека „Искра” - Казанлък съвместно с Регионален академичен център - Казанлък (РАЦ) откриха документалната изложба, посветена на камбаните в България. Изложбата е  изготвена от Института по математика и информатика към БАН (ИМИ). Директорът на библиотеката Теодора Георгиева и координаторът на РАЦ-Казанлък инж. Владимир Чучумишев, в присъствието представители на на Историческия музей „Искра” - Казанлък, ученици от ПГ „Иван Хаджиенов“ , ППМГ „Никола Обрешков“ и гости откриха събитието. Експозицията представи докторантът Весела Георгиева от СУ „Св. Климент Охридски”, специалист към ИМИ на БАН. Изложбата „Звънът - миналото среща бъдещето” (предишно издание „Между Бога и хората“) включва уникални камбани от цяла България. Постерите съдържат подбрани снимки от фотоархива на фонда Знания за камбани по проектите BELL и BELLKNOW на [...]

2022-04-20T12:30:40+03:00сряда, 20 април 2022 |Категории: РАЦ|
Go to Top