Научен архив на БАН

Научният архив на Българска академия на науките (НА на БАН), има за задача да издирва, съхранява, обработва научно и технически, извършва експертиза за ценността и предоставя за ползване материали за историята на научната мисъл и обществения живот в България. По същество представлява първият национален исторически архив, извършващ тези дейности и който съдържа ценни документи за историята на българската държава и народ.

Първите стъпки са направени още с основаването на Българското книжовно дружество (БКД) в Браила. Една от задачите на дружеството според член 6 от неговия Устав е “постепенно да си прави сбирки от разни стари български и чужди книги, ръкописи, пари и други подобни знаменитости, които ще съставляват старинний кабинет, неотлъчим от библиотеката”.

Новоучреденото книжовно дружество се поставя на много широка, демократична, общонационална и едновременно общоевропейска основа с цел “да разпространява всеобщото просвещение у българския народ и да му показва пътя към неговото веществено обогатяване”.

От 1994 г. Научният архив на Българската академия на науките е самостоятелно специализирано звено на БАН със статут на юридическо лице. Като орган за управление на Държавния архивен фонд на територията на БАН Научния архив:

  • Комплектува архивните документи от поделенията на БАН, лични фондове на академици, чл.-кореспонденти и ст.н.с.на работещи в академията;
  • Извършва научно-техническа обработка, експертиза за ценността на архивните документи и реставрацията им;
  • Организира използването на архивните документи за научно-изследователски, справочни и др. цели, подготвя документални публикации и изложби;
  • Оказва методическа помощ на поделенията на БАН по работата на техните деловодства и архиви.

Научния архив участва в международния микрофилмов обмен на архивни документи, в подготовката на двустранни и многостранни документални издания и др.

В последните години документите от НА се използват активно от научни работници, външни читатели, средствата за масова информация и чужденци за справки, изложби, документални предавания, дипломни работи, дисертационни трудове, статии, монографии, научни съобщения и тн.

Към НА на БАН са създадени филилали в Националния археологически институт с музей при БАН, Националния институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН), Института за изследване на изкуствата (НА на ИИИ-БАН) и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.

Контакти

Новини

Документална изложба „Брест-Литовск през август 1915 г. Градът и войната през погледа на военния кореспондент”

вторник, 8 януари 2019 |

Документална изложба на Научния архив на БАН представи събитията в Брест-Литовск през август 1915 г. Експозицията на тема „Брест-Литовск през август 1915 г. Градът и войната през погледа на военния кореспондент” се проведе в рамките на съвместен [...]

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Любомир Желязков, се откри в БАН

четвъртък, 11 октомври 2018 |

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Любомир Желязков – химик-органик, основател и директор на Научноизследователския химико-фармацевтичен институт /НИХФИ/, беше открита на 11 октомври 2018 г. от 16 ч. в централната сграда на [...]

Жените учени на БАН са представени в сборник и документална изложба

понеделник, 28 май 2018 |

952 жени учени от Българската академия на науките са събрани в справочника „Жените в историята на академичната наука в България. Хабилитираните жени в БАН“. Представянето му на 28 май в Централната сграда на БАН беше [...]