Начало/Tag:Институт за изследване на изкуствата

Заседание на научно жури в ИИИзк

На 19 септември 2023 г., вторник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, рецензент; проф. д-р Дочо Боджаков, НАТФИЗ; проф. д-р Мартин Димитров, НАТФИЗ; проф. д-р Марияна Лазарова, НАТФИЗ; проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; проф. д. н. Петя Александрова, НБУ, рецензент; проф. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Картографиране на филмовата неопитоменост. Независимо, аматьорско и алтернативно кино в България след 1989 година на дисертанта на самостоятелна подготовка към сектор Екранни изкуства доц. д-р Александър Донев, за присъждане на научната степен доктор на науките по специалността Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел [...]

2023-09-08T14:51:31+03:00петък, 8 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в Института за изследване на изкуствата

На 18 септември 2023 г., понеделник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; проф. д. н. Любомир Халачев, НАТФИЗ, рецензент; проф. д-р Иво Драганов, НБУ; доц. д-р Александър Донев, ИИИзк; доц. Костадин Бонев, ЮЗУ, ще проведе публична защита на дисертационния труд Работа на режисьора в документалния филм-портрет на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства Тамара Пещерска-Йорданов, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. Научен ръководител проф. д-р Надежда Михайлова. Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.

2023-09-08T14:48:47+03:00петък, 8 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Публична защита в Института за изследване на изкуствата

На 14 септември 2023 г., четвъртък, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; доц. д-р Ирина Китова, ЮЗУ, рецензент; доц. д-р Марияна Пискова, ЮЗУ; чл.- кор. проф. Мирослав Дачев, НАТФИЗ; проф. д. н. Ромео Попилиев, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Ролята на личните архивни фондове в конструирането на историческото арт познание (върху материали от личните архивни фондове на Любомир Тенев и Александър Александров) на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства Ани Янева, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Теория и история на културата, 8.1. Научен ръководител проф. д-р Йоана Спасова-Дикова. Дисертацията и авторефератът са [...]

2023-09-05T10:53:14+03:00вторник, 5 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Заседание на научно жури в Института за изследване на изкуствата

На 28 юни 2023 г., вторник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д. н. Благовеста Иванова, ВСУ, доц. д-р Бойка Доневска, НХА, проф. д-р Галина Лардева-Минкова, АМТИИ, рецензент; проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк, рецензент и председател на НЖ; доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Галерия „Раковски” 125 – институционален център на художествения живот, история, организация, изложбена дейност, критика (1940 – 1972) на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства  Наташа Ноева, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. Научен ръководител проф. д-р Милена Георгиева. Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел [...]

Публична защита в Института за изследване на изкуствата

На 27 юни 2023 г., вторник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИзк, чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк, рецензент и председател на НЖ; доц. д-р Марко Скарпа, КМНЦ, проф. д-р Миглена Прашкова, ВТУ, доц. д-р Стиляна Баталова, КМНЦ, рецензент, ще проведе публична защита на дисертационния труд Римските папи в стенописните програми на църквите по българските земи (XV – XVIII век) на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства  Тереза Бачева, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. Научен ръководител проф. д. н. Емануел Мутафов. Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на [...]

Над 100 учени събра международната конференция на Института за изследване на изкуствата на БАН „Изкуствоведски четения“

Традиционната международна  конференция на Института за изследване на изкуствата на БАН „Изкуствоведски четения“ се проведе в два модула - от 20 до 22 април свои проучвания представиха учените от  модул „Старо изкуство“, а от 27 до 29 април - от “Ново изкуство”. Събитието беше осъществено с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ и Министерство на образованието и науката. Темата на конференцията тази година е „Метаморфози“. Събитието се проведе под знака на 75-годишнината от основаването на Института за изследване на изкуствата (ИИИзк). Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, директор на ИИИзк, подчерта в своето приветствено слово, с което откри конференцията, че учените от Института вече десетилетия изучават културното наследство и се грижат за опазването на традициите и националната памет. Тя изрази убеденост, че в тези времена на току-що отминалата [...]

Go to Top