Публична защита в ИИИзк

На 27 септември 2021 г., понеделник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 288-РД/27.05.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 5, т. 7/21.05.2021 г.), в състав: доц. д-р Венелин Шурелов, НХА; проф. д-р Горица Найденова, ИИИзк, председател; проф. д-р Кремена Ангелова, НМА; проф. д-р Симо Лазаров, НБУ, рецензент; доц. д-р Стефка Венкова, ИИИзк, рецензент, ще проведе публична защита на дисертационния труд Ембиънт музиката от периферията към центъра – функция, типология и жанрови взаимодействия на отчисления с право на защита редовен докторант към сектор Музика при ИИИзк Ангел Димитров Симитчиев за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Музикознание и музикално изкуство, 8.3. Научен ръководител проф. д. изк. Кристина Япова. Дисертацията и [...]

Бродираният анимационен филм „Мармалад“ е селектиран за два международни фестивала

Бродираният анимационен филм „Мармалад“ с режисьор доц. д-р Радостина Нейкова от Института за изследване на изкуствата на БАН е селектиран в официалната програма на един от най-престижните световни фестивали за анимационно кино – 31-ото издание на Animafest Zagreb, Световен фестивал за анимационни филми (7 – 12. 06. 2021) в Хърватска. Избран е за участие и в най-стария и най-големия фестивал за филми за деца – 61-ия Zlin Film Festival – Международен филмов фестивал за деца и младежи, Чешка република (9 – 15. 09. 2021). Филмът „Мармалад“ е създаден чрез оригиналната и рядко срещана анимационна техника на ръчно бродираната анимация и е насочен към детската публика. Всяко кадърче, всяка фаза, всички декори са ръчно избродирани, като за изработването на 5 минутното произведение са създадени над 3500 [...]

Публична защита на дисертационния труд в Института за изследване на изкуствата

На 26 май 2021 г., сряда, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 55-РД/26.01.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 1, т. 4/22.10.2021 г.), в състав: проф. д-р Даниела Дженева, АМТИИ; проф. д-р Виолета Горчева, НМА, рецензент; доц. д-р Миглена Ценова, ИИИзк, лецензент и председател на НЖ; доц. д-р Стефка Венкова-Мошева, ИИИзк; проф. д-р Юлиан Куюмджиев, АМТИИ, ще проведе публична защита на дисертационния труд РАЗВИТИЕ НА БАЛЕТНОТО ИЗКУСТВО В БУРГАС на отчисления с право на защита редовен докторант към сектор Музика при ИИИзк Росен Методиев Николов за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Музикознание и музикално изкуство, 8.3. Научен ръководител проф. д. изк. Анелия Янева. Дисертацията и авторефератът са на [...]

Награда ИКАР за доц. д-р Румяна Николова от Института за изследване на изкуствата

Книгата на доц. Румяна Николова „Модел на функциониране на българския театър в периода 1944-1989 година“,  ИК „П. Венедиков“, 2020 е отличена с ИКАР за 2021 г. за критически текст от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите при Съюза на артистите в България. В нея авторката изследва театъра в България през периода на комунизма. Комунистическата власт извършва тотална трансформация във всички сфери на обществения живот. В театъра стремежът е подчиняването му на комунистическата идеология и съветизацията му. Тази цел доминира репертоарните избори, новата българска драма, както и готовия спектакъл. Основните характеристики на модела на българския театър в годините на комунизма са формулирани до 1956 г. В периода между 1948 и 1956 г. се извършва подмяна на естествения репертоарен избор, манипулираното отглеждане на идеологически правилна нова българска [...]

Заседание на научно жури

На 12 март 2021 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 620-РД/13.11.2020 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 10, т. 18/30.10.2020 г.), в състав: доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзк, рецензент; доц. д. н. Благовеста Иванова-Цоцова, ВСУ; проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк, председател; проф. д. изк. Петер Цанев, НХА; проф. д. изк. Свилен Стефанов, НХА, рецензент, ще проведе публична защита на дисертационния труд Живопис в храмовете, изградени от Освобождението до 1941 г. на територияата на съвременния град София на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк Веселина Кирилова Йончева за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. Научен ръководител [...]

Анри Кулев с награда „Съживено наследство“ на Института за изследване на изкуствата

Анри Кулев е тазгодишният носител на наградата „Съживено наследство / Animated Heritage“ на Института за изследване на изкуствата на БАН за филма му „Имало една война“. Отличието се дава от Научния съвет на ИИИзк – БАН за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съвременно произведение на изкуството. Анри Кулев е значима фигура в българската култура със силно изразен авторски почерк. Той е режисьор, художник, аниматор, продуцент на повече от 70 анимационни, документални и игрални филми. Наградата „Съживено наследство / Animated Heritage“ на Института за изследване на изкуствата на БАН е учредена през 2016 г. и Анри Кулев е нейният четвърти носител.

Go to Top