Начало/Tag:Институт за изследване на изкуствата

Заседание на Научно жури в Института за изследване на изкуствата

На 3 февруари 2023 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 535-РД / 07.10.2022 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 8, т. 5 / 30.09.2022 г.), в състав: доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк; доц. д-р Гергана Дончева, ИБЦТ; проф. д-р Емилия Стоева, НАТФИЗ, рецензент; проф. д-р  Надежда Михайлова, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; проф. д. н. Петя Александрова, НБУ, ще проведе публична защита на дисертационния труд Съвременно експериментално кино – развитие на визуално-артистични практики на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства при ИИИзк Анджела Ангелу Гоцис за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. Научен ръководител проф. д-р [...]

Два института на БАН участват в реализирането на XII Национален събор за народно творчество в Копривщица

На 5 август 2022 г. започва ХІІ Национален събор за народно творчество в Копривщица, където се представят самодейни изпълнители и състави от цялата страна. По традиция Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН (ИЕФЕМ) е съорганизатор на събитието заедно с Министерство на културата на Република България и Община Копривщица. В това издание на събора партньор е и Институтът за изследване на изкуствата на БАН. Екипът от двата института включва 37 участници, сред които има както утвърдени изследователи, така и млади учени и докторанти. Тази година съборът ще се проведе на 6 сцени, на които ще бъдат представени фолклор и традиции от всички области на България. В рамките на събитието, ИЕФЕМ – БАН е организатор на кръгла маса тема „ХIІ Национален събор на [...]

Публична защита в Института за изследване на изкуствата

На 28 юни 2022 г., вторник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 61-РД / 28.02.2022 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 2, т. 7 / 25.02.2022 г.), в състав: проф. д. н. Анна Топалджикова, НАТФИЗ; доц. д-р Асен Терзиев, НАТФИЗ; проф. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ, рецензент; проф. д. н. Камелия Николова, ИИИзк, рецензент;  доц. д-р Румяна Николова, ИИИзк, председател, ще проведе публична защита на дисертационния труд ПРОЕКТНИЯТ ТЕАТЪР В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 Г. на отчисления с право на защита редовен докторант към сектор Театър при ИИИзк ИЛКО ЕВГЕНИЕВ ГАНЕВ за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Театрознание и театрално изкуство, 8.4. Научен ръководител проф. д. н. Николай Йорданов. Дисертацията [...]

Проф. Камелия Николова с награда ИКАР за критически текст

Книгата на проф. д.н. Камелия Николова „Режисьорите в европейския театър“ беше удостоена с награда ИКАР за критически текст. Номинацията е на Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите на Съюза на артистите в България, а изданието – на Института за изследване на изкуствата на Българската академия на науките, Фондация "Homo Ludens" и Сдружение "Литературна къща". В изследването си проф. Николова разглежда развитието на режисьора от появата му през 70-те години на XIX в. до днес. Анализирани са историческите условия и естетическите причини за неговото формиране, след което хронологично са проследени проявите и трансформациите му в основните периоди на модерната европейската култура. Всеки период е представен чрез определящите го театрални идеи, режисьорски имена и емблематичните им спектакли и постановъчни концепции. Книгата е първата история на европейския модерен театър, [...]

Публична защита за присъждане на научната степен доктор на науките по Изкуствознание и изобразителни изкуства

На 30 март 2022 г., сряда, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 615-РД / 30.11.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 11, т. 4 / 26.11.2021 г.), в състав: проф. дин Диана Радойнова, Университет Проф. д-р Асен Златаров, Бургас, рецензент; проф. д. н. Кристина Япова, ИИИзк, БАН, рецензент и председател на журито; проф. д-р Ростислава Тодорова-Енчева, Шуменски университет Епископ Константин Преславски, рецензент; проф. дин Валерия Фол, Институт по балканистика с Център по тракология, БАН, становище; доц. д-р Иван Ванев, ИИИзк, БАН, становище; проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк, БАН, становище; доц. д-р Николай Гочев, СУ Св. Климент Охридски, становище, ще проведе чрез видеоконферентна връзка публична защита на дисертационния труд Митрополитският храм „Св. Стефан“ в [...]

Публична защита в Института за изследване на изкуствата

На 2 декември 2021 г., четвъртък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 431-РД/02.08.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 7, т. 2/30.07.2021 г.), в състав: доц. д-р Асен Терзиев, НАТФИЗ; проф. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ рецензент; доц. д-р Венелин Шурелов, НХА; проф. д. н. Николай Йорданов, ИИИзк, рецензент; доц. д-р Румяна Николова, ИИИзк, председател, ще проведе публична защита на дисертационния труд Употреба и функция на пространството в театралния спектакъл от 1968 г. до наши дни на отчисления с право на защита редовен докторант към сектор Театър при ИИИзк Петър Бориславов Денчев за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Театрознание и театрално изкуство, 8.4. Научен ръководител проф. д. н. Камелия [...]

Go to Top