Loading Events

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) към Българска академия на науките, организира Годишна конференция на ЦИНСО-БАН на тема: „Устойчивост на критичната инфраструктура – изследвания и технологии”. Настоящото събитие ще се проведе с основен фокус върху предизвикателства, пред които сме изправени в светлината на актуалните геополитически събития и приетите приоритети на ЕС за устойчивост на критичната инфраструктура, като конференцията ще отбележи и 20 години от създаването на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) – БАН.

На 31 януари 2023г. в Българската академия на науките, ще се проведе кръгла маса, на тема: Предизвикателства, произтичащи от новата  Директива (PE-CONS 51/22) относно устойчивостта на критични субекти, отмяната на Директива 2008/114/ЕО на ЕС и Препоръките на ЕС (15623/22) за координиран подход в целия Съюз за укрепване на устойчивостта на критичната инфраструктура  за научно и технологично осигуряване. Работният език е български.

На втория ден – 01 февруари 2023г. от 14:30 от конференцията ще се проведе онлайн технологична сесия „Използване на аерокосмическите технологии за приложение в мониторинга на природни бедствия и аварии и околната среда”.  Събитието е насочено към експерти и представители на академичните среди и държавната администрация. Работният език е английски.

За регистрация за събитието на 01.02.2023г. (онлайн), моля да изпратите Вашия мейл адрес на   cnsdr@bas.bg, за да Ви изпратим линк за регистрация или да се свържете на посочените телефони.

31.01.2023г. 14:30- 17:00ч. (с покани)

01.02.2023г. 14:30-16:00ч. (хибриден формат)

Лице за контакт:

Катя Димитрова, експерт, ЦИНСО-БАН; +359 886 101 220, cnsdr@bas.bg

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top