Начало/60 г. Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“
Зарежда Събития

Тържественото честване по повод 60 години от основаването на Института по електроника „Акад. Емил Джаков“ ще се проведе на 7 юни от 15:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Директорът доц. Татяна Куцарова ще представи най-значимите постижения на Института и ще връчи награди в четири категории: Награда за най-добро научно постижение, Награда за най-добро научно-приложно постижение, Награда за най-добър млад учен и Награда за най-успешен научен проект.

Институтът по електроника на БАН е създаден през 1963 г. Основоположникът му акад. Емил Джаков предвижда мястото на приложната и техническа физика в настъпващия свят на високи технологии. В Института са създадени първите в България лазер, плазмотрон, свръх-високовакуумна помпа, микроканален електрооптичен преобразувател, параметричен микровълнов усилвател, Джозефсоновски преходи и SQUID, преносим микровълнов влагомер, оптически магнитометър, инсталации за електронна литография, електронно-лъчево топене и рафиниране на метали и за електронно-лъчево заваряване. Разработени са и редица съвременни електронно-лъчеви, лазерни и плазмени технологии и нови видове газови сензори, както и методи за формиране на наноструктурирани материали.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top