Loading Events

На 29 септември 2023 година отбелязваме Европейската нощ на учените 2023 година, в рамките на проект K-TRIO „Учените в триъгълника на знания“, в партньорство с Българска академия на науките, Институт по математика и информатика на БАН, Единен център за иновации на БАН и водещи университети в страната, с координатор Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Под мотото „Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще“, учените от институтите на Академията за поредна година ще демонстрират научно приложни технологии и разработки в K-TRIO за ВСИЧКИ: Кабинети по любопитство, а в панела K-TRIO за ДЕЦА, подрастващите ще имат възможност да участват в забавни и образователни експерименти. Не пропускайте да видите и най-новите изследвания по които учените работят в панела K-TRIO за ВСИЧКИ: Постерна изложба.

Гостите на събитието ще могат:

  • да се запознаят с Робота Фурхат – най-развитият социален робот в света; уменията на социално асистиращ робот Нао в логопедичната практика; Робот за доставки KettyBot с приложение в ресторантьорството, движи се по предварително създадена карта на помещението и избран режим на работа; Робот за телепрезентации DOUBLE 3 – за видеоконференции, дистанционна работа, дистанционно наблюдение на пациенти и др.; Безпилотна авиационна система (UAS) за обучение на докторанти; първия в България водороден електромобил и много други;
  • да научат повече за науката и иновациите, като основни движещи сили на обществото на знания, с голямо въздействие върху ежедневието на гражданите и устойчивото бъдеще;
  • да се срещнат с изследователи от различни научни области и да научат повече за тяхната дейност и начин на живот;
  • да получат повече информация за Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network (EEN) – за интернационализация, технологичен трансфер, комерсиализация и достъп до финансиране. Услуги и възможности за бизнеса.
  • да се запознаят с дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост: Платформа за сътрудничество с бизнеса.

Програма в Ларгото: тук.

Програма по градове и локации:  https://night.nauka.bg/category/events/

Европейска нощ на учените се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на Програма „Хоризонт Европа“.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top