Loading Events

„МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2023“ на тема „Cutting Edge Research of Ecology“ ще се проведе на 28 и 29 септември 2023 г. в Дома на учения (бул. Шипченски проход № 50). Организатори са Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките и Секция “Биология” към Съюза на учените в България. Семинарът дава възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени от България и чужбина да представят научните си резултати, да обменят информация, знания и да създадат нови контакти.

Допълнителна информация, покана и официална програма са качени на интернет сайта на семинара и страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките: https://seminarofecology.wixsite.com/2023 и http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/176

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top