Loading Events

Кръглата маса ще обобщи и представи резултатите от работата по първия етап на проекта „Диаспората в движение: културни, социално-икономически и реемиграционни взаимодействия и нагласи у българите в Бесарабия с България в периода на XIX – началото на XXI век“, финансиран от Фонд „Научни Изследвания”.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top