Loading Events

На 15 и 16 май 2023 г. ще се проведе Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

Конференцията се провежда ежегодно и се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света. По традиция на нея се представят научните успехи на секциите на Института, включително и резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове. Със свои доклади ще участват и гости от чужбина.

Тържественото откриване ще се проведе на 15 май 2024 г. от 9 ч. в Института за български език (бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17), зала „Акад. Александър Теодоров-Балан“.

С програмата на конференцията можете да се запознаете на адрес https://ibl.bas.bg/confibl2024/.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top