About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 2225 blog entries.

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 01.03.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за изследване и реализация на хардуерни решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Красимир Георгиев Марков. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2024-02-14T10:18:27+02:00сряда, 14 февруари 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Постиженията на археологическа година 2023

Изложбата “Българска археология 2023” ще бъде отворена за посетители от 15 февруари до 26 май 2024 г. в Централна зала на НАИМ на пл. Атанас Буров № 1 Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) представя седемнадесетата национална археологическа изложба “Българска археология 2023”. Изложбата показва най-интересните находки и богат илюстративен материал от теренната работа на българските археолози през 2023 година. Организира се по повод професионалния празник на археолога, 14 февруари, когато ще бъде официално открита. „В последните години  поради редица външни фактори се наложи практиката археологическият сезон да започва по-късно от предвиденото и да се провежда на извънредно бързи обороти. Въпреки това, 2023 г. бе успешна за нас. Бих искал да изразя искрена благодарност към колегите от партньорските ни [...]

БАН представя своите институти чрез серия от късометражни филми

По повод своята 155-годишнина Българска академия на науките стартира кампания за представяне на работата на своите учени чрез създаването на късометражни филми (до 10 минути). Целта на инициативата е да популяризира научните постижения и изследвания, които се извършват в Българска академия на науките и да ги направи достъпни и разбираеми за широката общественост. Поканата се отнася до всички учени от звената на Българска академия на науките. Не пропускайте възможността да покажете своя принос към научния свят пред широката общественост по един вълнуващ и запомнящ се начин. Очакваме с нетърпение Вашите идеи и предложения! За участие в кампанията, моля изпратете кратко предложение, описващо научната работа на Вашата изследователска група (не повече от 100 думи) на e-mail: ina.aneva@abv.bg Срок за подаване на предложения и заявяване на желание [...]

2024-02-13T13:26:26+02:00понеделник, 12 февруари 2024 |Категории: Общи новини|

Ново изявление на ALLEA подчертава предизвикателствата свързани с интелектуалната собственост при разработването на култури, използващи нови геномни технологии в ЕС и препоръчва възможни решения

Въпреки потенциала на новите геномни технологии (НГТ) да допринесат за целите на "зелената сделка" на ЕС, патентоспособността на тези технологии и техните продукти поражда редица опасения сред селекционерите на нови сортове, земеделските производители и учените, включително опасения за непреднамерено нарушаване на патенти, монополизация на технологии и растителни сортове и сложност на лицензирането. След обширни консултации със заинтересованите страни настоящото изявление на ALLEA съдържа редица краткосрочни, средносрочни и дългосрочни препоръки за мерки, които биха могли да помогнат за преодоляването на тези пречки. Берлин, 8 февруари. ALLEA, Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки, публикува изявление относно опасенията, свързани с въздействието на настоящата система за интелектуална собственост (ИС) върху приемането и развитието на нови геномни технологии (НГТ) за отглеждането на растителни култури в ЕС. В [...]

2024-02-12T11:02:03+02:00понеделник, 12 февруари 2024 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Нов коментар на EASAC за пластмасите

Въпреки сериозните неблагоприятни фактори: един значим Договор за пластмасите трябва да има за цел да намали производството на пластмаси и да постигне кръговрат   Системни грешки са причина за бързото нарастване на производството, потреблението и изтичането на пластмаси в морската, сухоземната и сладководната среда, показва нов коментар на EASAC. Обобщението на най-новите научни данни има за цел да предостави информация за преговорите по така необходимия Международен договор за пластмасите. При сегашните политики се очаква до 2060 г. пластмасовите отпадъци в световен мащаб да се увеличат почти три пъти. "Преговарящите трябва да се справят с конфликтите в цялата система", казва професор Майкъл Нортън от EASAC. "Това ще навреди на търговските интереси и затова няма да е лесно за постигане. Но за да се забавят и обърнат [...]

2024-02-12T11:05:54+02:00понеделник, 12 февруари 2024 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА НАУКА ОБЯВЯВА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Наградата ще бъде връчена за първи път на 12 октомври по повод 155-ата годишнина на Академията Голямата награда за наука на БАН се присъжда на учен от българска научна организация или българско висше училище за изключителни постижения в областта на науката, получили високо международно признание. Наградата на БАН ще се връчва всяка година в една от следните три редуващи се области: Природо-математически и инженерни науки; Науки за живота; Социални и хуманитарни науки. Наградата на БАН представлява знак и парична премия. БАН стартира процедурата за 2024 г. и първите номинации се приемат в областта на природо-математическите и инженерните науки. Предложения за номинации може да се правят от: научните съвети на научни организации в страната, които имат право да хабилитират учени и да присъждат научни степени; факултетните [...]

2024-02-06T13:41:57+02:00вторник, 6 февруари 2024 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|
Go to Top