Начало/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 2016 blog entries.

„Европейски дни на наследството – София 2023“

За девета поредна година Българската академия на науките се включи в инициативата „Европейски дни на наследството“, която се проведе под мотото „Европа, общо наследство“ . Вратите на централната сграда на Академията бяха отворени за посещение на 17 септември 2023, съвпадащо и с празника на Деня на София. Десетки посетители от страната и чужбина прекрачиха прага на сградата на БАН и се запознаха с историята на най-старата научна институция в България и един от емблематичните символи на столицата; предоставeна бе възможност за разглеждане на заседателните зали, кабинета на Председателя, чийто интериор предизвика най-голям интерес и любопитство, както и постоянните експозиции. В зала „проф. Марин Дринов“  през целия ден бе излъчен филма „Храмът на познанието“, посветен на 150-ата годишнина на Академията. Един от акцентите на отворените врати [...]

2023-09-18T10:44:48+03:00понеделник, 18 септември 2023 |Категории: Общи новини|

Ботаническа градина – БАН: „Красота под сянката на клена“

На 16.09.2023 в Ботаническата градина на БАН се проведе събитието „Красота под сянката на клена“, на което посетителите имаха възможността да се докоснат до красотата на растенията и до тайнствата на японските традиции. Специални гости бяха г-н Такаюки Шинозава, съветник в посолството на Япония и г-н Кенто Мураки, културен аташе на Япония в България. Проф. д-р Светлана Николова, директор на Ботаническата градина посрещна гостите и представи програмата на събитието, която бе изпълнена с японски традиции (чайна церемония, демонстрация на Катори Шинто рю, Хайку, икебана, калиграфия и оригами) и български народни песни. Доц. д-р Ина Анева, научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология на БАН, изрази голяма признателност и благодарност към служителите на Ботаническата градина за високия професионализъм и отдаденост в работата, за всички [...]

2023-09-18T10:18:13+03:00понеделник, 18 септември 2023 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Скръбна вест

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 10.09.2023 г. почина  член-кореспондент Стоил Пешев Стоилов.  Чл.-кор. Стоил Стоилов е основоположник на колоидната и молекулярна електро-оптика в България. Създател на уникална апаратура за светоразсейване в присъствие на приложено електрично поле. Световно известен учен, педагог, гост-професор в редица университети, председател на Международния комитет по колоидна и молекулярна електро-оптика. Директор на Институт по физикохимия при БАН 1989-1993 г. Избран за член-кореспондент на БАН през 2004 г. ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ! Опелото ще се извърши от 14:00 ч. на 13/09/2023 г., църквата на Централни софийски гробища. От Ръководството на БАН и Събранието на академиците и член-кореспондентите

2023-09-13T10:40:36+03:00вторник, 12 септември 2023 |Категории: САЧК|

Защита на дисертационен труд на Весела Йорданова, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

Защитата на дисертационния труд на Весела Василева Йорданова, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ с научен консултант проф. д-р Галя Станева, на тема „Мембранна реорганизация при оксидативен стрес: eфект на окислените липиди“ в област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Биофизика“, ще се състои на 27 септември 2023 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Биляна Николова-Лефтерова Рецензенти: проф. дбн Яна Цонева и доц. д-р Таня Топузова-Христова Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София. Обявата е публикувана на интернет [...]

2023-09-11T15:57:49+03:00понеделник, 11 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Международно десетилетие на науките за устойчиво развитие 2024-2033

Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), с резолюция А/77/L.100, приета на 18.08.2023 г., обяви периода 2024-2033 година за Международно десетилетие на науките за устойчиво развитие. Новината беше съобщена от Съюза на физиците в България, след получено писмо от Международния съюз по чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics - IUPAP). Общото събрание на ООН подчерта необходимостта от обявяването на Международното десетилетие на науките за устойчиво развитие, признавайки, че човечеството е изложено на сложни предизвикателства и изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие изисква по-ефективен и приобщаващ подход, основан на синергично сътрудничество на всички науки. Повече информация четете на: https://council.science/current/news/international-decade-of-sciences-for-sustainable-development/ International Decade of Sciences for Sustainable Development, 2024-2033 : (un.org)

2023-09-11T12:20:43+03:00понеделник, 11 септември 2023 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 02.10.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Технологични подходи за персонализирано обучение с използване на образователни компютърни игри“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Валентина Тодорова Терзиева-Богойчева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са качени на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2023-09-11T11:35:26+03:00понеделник, 11 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top