Начало/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1789 blog entries.

Започва проект за изследвания в областта на невротехнологиите

Нова експериментална лаборатория в Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките (ИИКТ)  ще бъде създадена по проект „VIBraTE”, финансиран по програма „Хоризонт Европа“. Това съобщи доц. д-р Димитър Проданов, който представи планираните дейности по проекта и изнесе лекция в БАН за перпективите на невротехнологиите. Проектът „VIBraTE” стартира през февруари 2023 г и ще продължи до 31 януари 2028 г. С тази лекция започва работата по проекта, каза директорът на ИИКТ чл.-кор. Светозар Маргенов, който откри събитието и уточни, че досега в България такъв иновативен проект не е реализиран. Доц. Димитър Проданов работи в ИИКТ и споделя позиция в Центъра по нано-електроника Imec в Льовен (Белгия), който е водещ изследователски център в областта на наноелектрониката и цифровите технологии в света. В своята [...]

Конкурс за млади учени обявява Общото събрание на БАН

Общото събрание на БАН обявява конкурс за наградите за млади учени „Професор Марин Дринов” и за най-млади учени „Академик Иван Евстратиев Гешов” в следните направления: Информационни и комуникационни науки и технологии; Енергийни ресурси и енергийна ефективност; Нанонауки, нови материали и технологии; Биомедицина и качество на живот; Биоразнообразие, биоресурси и екология; Климатични промени, рискове и природни ресурси; Астрономия, космически изследвания и технологии; Културно-историческо наследство и национална идентичност; Човек и общество.   В конкурса може да участват: а) кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при БАН; б) кандидатури, издигнати от членове на Общото събрание на БАН; в) индивидуални кандидатури.   Кандидатите трябва: а) да имат образователната степен „магистър” от висше училище; б) да са работили в БАН през последната една година преди годината на [...]

2023-03-15T13:50:22+02:00сряда, 15 март 2023 |Категории: Избрани|Етикети: |

Заседание на научно жури в Института за изследване на изкуствата

На 30 март 2023 г., четвъртък, от 11:00 ч., в зала 1 на ИИИзк, на открито заседание на научно жури в състав: проф. д-р Ангелина Петрова, ИИИзк, проф. д-р Анда Палиева, НМА; проф. д-р Борислав Ясенов, АМТИИ; проф. д-р Даниела Андонова, НМА и проф. д. н. Кристина Япова, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Между класиката и джаза: стилови взаимодействия и жанрови трансформации в българската музика в края на 20 и началото на 21 век на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Музика при ИИИзк Гергана Костадинова за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Музикознание и музикално изкуство, 8.3. Научен ръководител доц. д-р Стефка Венкова. Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Обгрижване на деца в риск – политики и практики) – един за нуждите на секция „Историческа етнология“, със срок 2 месеца от публикуването в ДВ, бр. 23 от 14.03.2023 г. Срок за подаване на документите – до 15 май 2023 г. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09 http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-21.html Обявата е публикувана в ДВ, бр 23 от 14.03.2023 г.

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 28.03.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Информационно-комуникационни технологии в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Ава Ахмед Чикуртева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

БАН и Пловдивският университет подписаха Споразумение за сътрудничество

Българската академия на науките (БАН) и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) подписаха Споразумение за сътрудничество и взаимодействие на церемония, която се състоя днес в Академията. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов  подписаха документа. Зам.-председателят на Академията чл.-кор. Евдокия Пашева и зам.-ректорът по научноизследователска дейност на Университета проф. д-р Теменужка Йовчева присъстваха на церемонията. Споразумението предвижда обучение на млади учени, докторанти и постдокторанти от двете институции, споделяне на опит и съвместни дейности. Обучителните центрове ще си сътрудничат като  организират научни форуми, подготвят съвместни научноизследователски проекти и други дейности за период от три години. Партньорството с университетите и привличането на младите хора към науката е от изключителна важност за Академията, каза акад. Юлиан Ревалски. По време на срещата [...]

2023-03-10T12:20:18+02:00петък, 10 март 2023 |Категории: Избрани|
Go to Top