Начало/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1682 blog entries.

Ученици представят над 50 проекта в Деветата научна сесия на Ученическия институт на БАН

Над 50 проекта на ученици от 15 града участват в Деветата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ- БАН). Научните сесии се провеждат в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията.  Акад. Петър Кендеров, който е научен ръководител на УчИ откри двудневния форум. В БАН имаме желание да помагаме на младите хора да се развиват и да се запознаят с това, което предлага науката – добра среда за развитие и чувство, че си гражданин на света, защото в науката, когато се направи нещо ново, то е ново за целия свят, каза акад. Кендеров. Темите на учениците и техните ръководители са достойни за разработки в лабораториите и кабинетите на БАН, заяви при откриването заместник-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева. Независимо кой ще [...]

2022-12-02T13:30:33+02:00петък, 2 декември 2022 |Категории: Избрани, Общи новини|Етикети: |

Конкурс за професор в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за история на българския език, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в ДВ в брой 93 от 22.11.2022 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ - БАН.

50 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН

БАН отличи с Почетен плакет ЗЛАТЕН института Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките чества 50 години от създаването си с тържествено събрание, което се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. Почетен плакет ЗЛАТЕН присъди БАН на Института. Отличието е за изключителен принос за развитието на съвременните фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на ядрената физика, теоретичната и математична физика, ректорната физика и др. и по повод 50-та годишнина от основаването му. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров връчи плакета и поздравителен адрес от името на ръководството на Академията на директора доц. Лъчезар Георгиев. Фундаменталните и приложни изследвания на учените от института са високо оценени в международната колегия и неговите сътрудници са търсени партньори в световното научно [...]

Награди „За жените в науката“

Наградите в дванадесетото издание на националната стипендиантска програма „За жените в науката“ бяха връчени на церемония в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Три вдъхновяващи български жени учени бяха отличени за техните изследователски идеи като стипендиантки по програмата за 2022 г. Това са д-р Нина Кънева – Добревска, преподавател по неорганична химия в СУ „Св. Климент Охридски“ (за проекта „Пречистване на води от фармацевтични лекарства“), д-р Катерина Такова- Сакалийска, преподавател по биология в Пловдивския университет „Пайсий Хилендарски“ (за проекта „Имунодиагностика на SARS-COV-2 инфекция чрез антиген, продуциран в тютюневи изделия“) и д-р Мая Жекова, преподавател по квантова физика в СУ „Св. Климент Охридски“ (за проекта „Квази-недифрагиращи гаус-беселовни снопове с остатъчен топологичен заряд“). Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски подчерта в изказването си на церемонията, че в [...]

Инициативен комитет за паметник на акад. Благовест Сендов

Създаден е Инициативен комитет за изграждане на паметник на акад. Благовест Сендов (1932 – 2020 г.). Идеята е на академичната общност на Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски“. Съпредседатели на комитета са председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков. В инициативата са включени още кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на парламентарната комисия по образование и наука Красимир Вълчев, деканът на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. Първан Първанов, директорът на Института по математика и информатика на БАН проф. Петър Бойваленков, управителят на ГЕОТЕХМИН проф. Цоло Вутов, проф. Огнян Герджиков от СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Райчо Лазаров от Texas A&M University и проф. Пенчо Петрушев от [...]

Откриване на лаборатория „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски откри лаборатория „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“ в Института за литература. Лабораторията е част от проекта „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“. Институтът за литература е партньор по проекта, който се изпълнява от консорциум от дванадесет водещи образователни и научни организации. Дейността им е ориентирана към управлението и опазването на българското културно наследство, управлението на защитени местности и опазването на околната среда, развитието на регионите, образованието, различни икономически сектори от креативните и рекреативните индустрии, развитието на библиотечно, музейно и архивно дело, изкуствата и други.

Go to Top