About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1268 blog entries.

Научен редактор в редакция „Хуманитарни и обществени науки“ в Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ към Българска академия на науките

Научноинформационен център „Българска енциклопедия” e единственият специализиран научен център в България за подготовка на енциклопедии. Основната дейност на „Българска енциклопедия” е създаването на научно-популярни текстове от всички области на знанието. Изданията на НЦ “Българска енциклопедия” са на високо академично ниво, а редакционно-съставителската работа се извършва от научно-енциклопедични редактори. Научноинформационен център „Българска енциклопедия” към БАН търси редактор в областта на историческата наука. Основни изисквания: - завършено висше образование (бакалъвър/магистър по история). Професионалната ориентация в сферата на нова и съвременна обща история е предимство. - аналитично мислене и способност за анализ и селектиране на научна информация; - способност за боравене с големи масиви от информация с висока степен на сложност; - способност за подбор и селектиране на проверени източници на научна информация - добра езикова култура и [...]

2021-09-15T15:59:39+00:00сряда, 15 септември 2021 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Научно сътрудничество между БАН и Унгарската академия на науките (УАН) за периода 2022 – 2023 г.

Съгласно решение на Ръководството на БАН,  считано от 1 януари 2022 г. ще се прилага нов финансов механизъм в рамките на двустранното сътрудничество с Унгарската академия на науките. Новият финансов механизъм заменя досегашната практика на еквивалентен безвалутен размен. Предложенията за нови съвместни проекти следва да са двугодишни. Ще се стимулира участието на млади учени в проектите, както и изпълнението на научноизследователски проекти, които не са били финансирани досега по ЕБР. БАН ще предоставя до 1500 евро годишно на всеки одобрен проект, като средствата могат да се използват за командировки и за консумативи. Картата за оценка на проектното предложение е качена на сайта на БАН. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно в Унгарската академия на науките от съответните партньори. Във връзка с подготовка [...]

2021-09-15T15:39:03+00:00сряда, 15 септември 2021 |Категории: Обяви и конкурси|

Защита на дисертационен труд в ИФРГ при БАН

Институтът по физиология на растенията и генетика (ИФРГ) при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че  на 30.09.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Института при спазване на всички противоепидемични мерки съгласно Заповед на Министъра на Здравеопазването ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:  „Гъбни патогени от род Colletotrichum, причинители на антракноза и кореново гниене по зеленчукови култури от семейство Solanaceae в България“ на ас. Зорница Богданова Стоянова, докторант на самостоятелна подготовка в ИФРГ при БАН. Професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност „Генетика“, шифър 01.06.06. Научни консултанти: доц. д-р Росица Родева и гл. ас. д-р Василиса Манова Членове на Научното жури: Проф. д-р Светлана Мишева – ИФРГ [...]

Двойна дипломна програма с Корейския институт за наука и технологии

През 2020 г. Българската академия на науките (БАН) и Корейският институт за наука и технологии (KIST) се споразумяха да обучават докторанти от БАН под съвместно ръководство. В края на обучението докторантите получават две отделни дипломи от БАН и KIST. KIST е водещият мултидисциплинарен изследователски институт в Корея. Той е създаден през 1966 г. и е първият финансиран от правителството изследователски институт в държавата. През 2016 г. и 2017 г. KIST е класиран от Ройтерс за 6-та най-иновативна изследователска институция в света. KIST предлагат възможност за обучение на докторантите от БАН в следните научни направления:   Bio-Medical Science and Technology: Biomedical Engineering Biological Chemistry Neuroscience Energy and Environment Technology: Energy Engineering Environment Engineering Nano and Information Technology: Nanomaterials Science and Engineering HCI and Robotics   Условия [...]

2021-09-15T10:52:11+00:00сряда, 15 септември 2021 |Категории: Обяви и конкурси|

Кирило-Методиевският център с подарък за учителите и средношколците по случай началото на учебната година

        През месец септември 2021 г. излезе от печат справочният речник „Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил“, изготвен от доц. Мая Иванова и д-р Цветомира Данова под научната редакцията на проф. Климентина Иванова. Учебното помагало е предназначено най-вече за часовете по литература и история в средното училище и ще бъде от полза както за учителите, така и за техните ученици. То ще представлява интерес също за студенти и за по-широк кръг от любознателни читатели. Макар Пространното житие на св. Кирил да се изучава в училищата и университетите на Русия, Северна Македония, Словакия, Чехия и др., подобен речник върху неговото съдържание се изготвя за първи път. Справочният дял на книгата съдържа 177 лични и народностни имена, църковни термини и понятия, [...]

БАН се включва в Европейските дни на наследството с изложба за Данте Алигери

Българската академия на науките ще се включи за седма поредна година в инициативата Европейски дни на наследството - София, организирани съвместно със Столична община, Министерството на културата и Френския културен институт. На 18 септември 2021 г., събота, вратите на централната сграда на БАН на ул. „15 ноември“ 1 ще бъдат отворени за посетители от 10 до 15 часа. Екскурзовод ще развежда гостите на академията и ще ги запознава с историята на най-старата институция в съвременна България. В зала „Проф. Марин Дринов“ ще бъде прожектиран филм за историята на БАН. В фоайето  на БАН ще бъде показана изложбата "Данте Алигери – 700 години божествена поезия". Експозицията е подготвена от Централната библиотека на БАН. Включени са първите опити за превод на Данте на български, започнали още през [...]

Go to Top