About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 2347 blog entries.

Учени от БАН с най-престижното отличие за наука „Питагор“

Снимка: МОН Чл.-кор. проф. дгн Станислав Василев от Института по минералогия и кристалография на БАН е носител на Голямата награда „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за цялостен научен принос. Той получи грамота и парична награда в размер на 12 000 лв. на церемония на 17 май. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в събитието, което се провежда всяка година, през 2024 г. за 16-и път. Чл.-кор. Станислав Василев има принос в областта на минералогията, геохимията и устойчивото иновативно оползотворяване на твърдите горива и техни отпадъчни продукти от термохимичната им преработка – световен проблем при добива на въглища, включително и в България. Той е един от българите сред първия 1% на учените в света според рейтинг на Станфордския университет. Бил [...]

2024-05-20T16:44:17+03:00понеделник, 20 май 2024 |Категории: Избрани|

Акад. Дамян Дамянов получи “Ключ на град Шумен”

Акад. Дамян Дамянов получи почетен знак “Ключ на град Шумен” на тържествена сесия на общинския съвет, която се проведе в Деня на Шумен – 11 май. Кметът на община Шумен проф. Христо Христов и председателят на общинския съвет Ася Аспарухова поздравиха носителите на наградата за 2024 г. Наградата “Ключ на град Шумен” се връчва на почетни граждани на Шумен и е най-високопоставеното отличие в наградната система на общината. Академик Дамян Дамянов е почетен гражданин на Шумен от 2006 г.. Той е хирург, бил е заместник-председател на БАН, бил е председател на Съюза на учените в България, с принос за развитието на медицината. „Благодаря за наградата. Символично е, че тя се връчва в този ден 11 май – Деня на Шумен. Още по-символично е, че това [...]

2024-05-21T15:34:05+03:00петък, 17 май 2024 |Категории: Общи новини|

Трима членове на БАН с Почетния знак на президента

С Почетния знак на президента бяха удостоени  акад. д.м.н. Лъчезар Трайков, чл.-кор. д.б.н. Илза Пъжева и чл.-кор. д.н. Иван Гранитски. Тържествената церемония по награждаването на дейци на образованието, науката, културата и изкуството се проведе на 16 май в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.  „Обществото ни цени високо вашето родолюбие, талант, труд и всеотдайност“, посочи държавният глава и отбеляза, че със своите значими успехи отличените  допринасят за утвърждаването на изконни ценности, които са здравата основа, върху която трябва да се гради съвременна България. Акад. Лъчезар Трайков получи отличието по повод неговата 65-годишнина, за високозначимия му принос като уважаван лекар, изтъкнат учен и университетски преподавател в областта на неврологията, както и за заслугите на цялостната му дейност към развитието и международния авторитет на съвременната българска медицинска научна [...]

2024-05-17T10:43:28+03:00петък, 17 май 2024 |Категории: САЧК|

Заседание на Научно жури

На 29 май 2024 г., сряда, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д. н. Божидар Манов, НАТФИЗ, рецензент; проф. д-р Иван Драганов, НБУ; проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, рецензент и председател на  НЖ; проф. д-р Светослав Овчаров, НАТФИЗ; доц. д-р Теодора Стоилова-Дончева, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Стрийминг платформи и трансформации на съвременния телевизионен сериал на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства  Златина Вълчанова, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.  

2024-05-16T16:38:40+03:00четвъртък, 16 май 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на придобиване на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 29.05.2024 г. (сряда) от 11:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ Бл. 23, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Биотехнологичен подход за култивиране на Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. (Asteraceae)“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ботаника") на Владимир Методиев Илинкин редовен докторант на ИБЕИ-БАН, отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси" Научен ръководител: проф. д-р Марина Станилова (ИБЕИ-БАН) Научен консултант: проф. д-р Страхил Берков (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. +359 879 499 183, ел. [...]

2024-05-16T09:55:05+03:00четвъртък, 16 май 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Становище на БАН относно отворено писмо на Съвета на ректорите по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти

Ръководството на Българска академия на науките изцяло подкрепя позицията на Висшите училища изразена в публикуваното отворено писмо на Съвета на ректорите до държавните институции от 14.05.2024 г. Неизпълнението на поетите от държавата задължения относно повишаване на доходите на академичния състав в държавните висши училища и бюджетните научните организации и неспазването на Закона за висше образование (ЗВО) е  недопустим акт. Приетите от  Народното събрание на 13.03.2024 г. промени в ЗВО (обнародвани  в Държавен вестник на 22.03.2024 г.), предвиждат до един месец след обнародването им, да осигурят адекватно заплащане на висококвалифицирания труд на академичния състав в държавните висши училища и бюджетните научни организации (включително БАН) както следва: минимална основна месечна заплата на най-ниската академична длъжност равна на 125% от средната брутна заплата (СБЗ) в страната и средна [...]

2024-05-17T12:39:59+03:00сряда, 15 май 2024 |Категории: Избрани, Общи новини|
Go to Top