About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1532 blog entries.

Награди за млади учени от БАН в Научна постерна сесия на ХТМУ

На 17 юни 2022 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет бе проведена XIX Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти. В тазгодишното издание взеха участие 120 млади учени, докторанти и студенти със 130 постера в 10 различни научни направления. С откриването на научната сесия бе връчена наградата в Националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски, организиран от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) и Съюза на химиците в България. Носител на отличието е маг. инж. Виктория Иванова от Института по органична химия с център по фитохимия към БАН (ИОХЦФ), възпитаник на ХТМУ. Почит бе отдадена и към проф. Милчо Натов - Ректор на ХТМУ с мандат 1976-1981 г., който през 2022 година чества своя 90-ти [...]

Трета научна конференция „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“

Научната конференция се проведе от 13 до 16 юни 2022 г. в парк-хотел Кюстендил в рамките на Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“, с водеща организация Българска академия на науките и финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката. Участваха над 55 учени, които представиха интердисциплинарните си проучвания, провеждани в седем института на БАН и в пет висши училища. Докладите бяха разпределени в шест научни сесии, на които бяха представени резултати за получаване на нови биологично активни системи, съдържащи екстракти от природни източници с растителни или животински произход от България, тяхната антибактериална и антитуморна активност, както и техния антиинфекциозен ефект.  Представени бяха и резултати в две постерни сесии. По време на представянията бяха демонстрирани нови и модерни подходи за [...]

2022-06-20T10:50:01+00:00понеделник, 20 юни 2022 |Категории: Биомедицина и качество на живот|

Древният „Акве Калиде” в цифровия свят

Регионалният академичен център на БАН – Бургас (РАЦ-Бургас) беше съорганизатор на национален форум „Акве калиде“ в цифровия свят“, който се проведе в дните 8-11 юни в Регионалната библиотека „П.К. Яворов“, гр. Бургас. Специалисти от Института по математика и информатика на БАН, РАЦ-Бургас, Регионален исторически музей – Бургас (РИМ – Бургас) и Регионална библиотека "П.К. Яворов" - Бургас работят заедно по проблемите на дигитализацията на културното наследство от 8 години. Проф. Десислава Панева-Маринова, проф. Радослав Павлов, доц. Детелин Лучев и гл. ас. Максим Гойнов от ИМИ -БАН показаха демо версия на познавателната онлайн игра "Аква Калиде" и 3D виртуални изложбени зали с колекциите на Регионалния исторически музей-Бургас. Интересът на публиката беше привлечен от постигнатите резултати в изпълнение на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и [...]

2022-06-17T11:34:05+00:00петък, 17 юни 2022 |Категории: РАЦ|

Известни български учени с обръщение-подписка срещу обучението по хомеопатия

Обръщение-подписка до министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и до министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова с апел за преустановяване на обучението по хомеопатия в българските професионални гимназии разпространиха уважавани български учени. В писмото си те настояват през 2022 г. да не се приемат ученици в специалност “Технология на хомеопатичните и фитопродукти”. С текста на обръщението-подписка може да се запознаете тук.

Посещение на представители на Общото събрание на БАН в Смолян

Отварянето на творчески дом „Глогино“ отбелязаха съвместно представители на Българската академия на науките и на местната власт в Смолян. Посещението, което се проведе на 9 юни, беше организирано със съдействието на Регионалния академичен център в Смолян. Областният управител г-н Емил Хумчев посрещна в кабинета си Председателя на ОС на БАН чл.-кор. Евелина Славчева,  придружена от Председателя на КAС към ОС на БАН проф.Росица Николова и Председателя на НСТД на БАН към ОС на БАН доц. Васил Попов. По време на разговора екипът на Областния управител представи дейността си в региона. Изразено беше желание за сътрудничество между Областната управа в Смолян и научните звена на БАН. По време на срещата чл.-кор. Евелина Славчева запозна домакините с нови постижения на учените от Академията, които са с потенциал [...]

2022-06-15T12:05:50+00:00сряда, 15 юни 2022 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 27 юни 2022 г. (понеделник) от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Пространствено разпределение и характеристика на гнездовите местообитания при скалния орел (Aquila chrysaetos), белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) и сокола скитник (Falco peregrinus) в Стара планина" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите") на Надежда Джоргова, задочен докторант към отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Екология на съобществата и консервационна биология". Научен ръководител: доц. д-р Борис Николов Научен консултант: проф. д-р Васил Попов Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, [...]

2022-06-15T11:48:27+00:00сряда, 15 юни 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top