ENLIVEN: Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe

 

Стимулиране на ученето през целия живот за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа.

Цел:

Да разработи и представи иновативен модел и механизъм, за да се подкрепи дискусията, формирането и оценката на политиките по отношение на ученето през целия живот. Фокусира се върху потребностите на младите възрастни, като обединява теоретични и емпирични изследователски перспективи от социалните и компютърните науки. Чрез анализ, базиран на конкретни факти от успешно реализирани практики по отношение на ученето през целия живот, проектът разработва специализирана компютърна програма за подобряване на качеството на разработваните политики.

Очаквани резултати:

  • Цел на ENLIVEN е да стимулира политиците – както на равнището на Европейския съюз, така и в отделните страни и организации – да подобрят предлагането и подкрепата на образователни инициативи за възрастни, особено за младите възрастни, и по този начин да се ограничи социалното изключване и да се изградят модерни работни места.
  • В сътрудничество с политиците и ключови изследователски мрежи ENLIVEN ще се присъедини, и то с конкретни идеи в научния и политическия дебат и ще представи авангардна компютърна програма (IDSS), чрез която да се подобри обучението на младите възрастни в цяла Европа.

Български екип:

Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева (ръководител)

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова

Доц. д-р Васил Киров

Гл. ас. д-р Петя Илиева-Тричкова

Диана Ненкова

Още проекти:

Период: 1 октомври 2016 г. – 30 септември 2019 г.

Цел:
Картиране на подводното културно наследство и на потъналите древни ландшафти в българските води на Черно море

Финансиране:
Програма „Хоризонт’2020” на Европейския съюз

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на обществата и знанието

В партньорство с:

Нотингамски университет, Англия (координатор); Консултантска агенция „3С”, Австрия; Льовенски университет, Белгия; Талински университет, Естония; Веронски университет, Италия; Единбургски университет, Шотландия; Институт за прогностика при Словашката академия на науките; Университет Деусто, Испания; Мелбърнски университет, Австралия

Уебсайт:
http://issk-bas.org/стимулиране-на-ученето-през-целия-живот/

Уебсайт:
https://h2020enliven.org/home/

Ел. поща за контакт:  Pepka7@gmail.com

Лице за контакт:  проф. дсн Пепка Бояджиева