Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България

Целта на проекта е да предложи конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на България по отношение на ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина: раждаемост, смъртност, (вътрешни/външни) миграции; да предложи сценарии за развитието на населението в средносрочна перспектива с акцент върху измененията в числеността на работната сила; да предложи мерки за оптимизиране на демографското възпроизводство, които са основани на изготвените научни анализи и прогнози, засягащи демографското състояние и прогнозираните развойни тенденции в страната.

 

Още проекти:

Период: 2017 - 2018

Цел:
Да предложи конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на България.

Финансиране:
Проектът е възложен с Постановление на Министерски съвет на Република България N:347/08.12.2016 г.

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на населението и човека

Ел. поща за контакт:
a.hristova@iphs.eu

Лице за контакт:
Антоанета Христова, ръководител на проекта