Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства (МПС)

 

Целта на проекта е разработване на нови психологически методики за изследване на психологическата годност на водачи на МПС и идентифициране на лицата с потенциално рисково поведение на пътя.

 

 

 

Още проекти:

Период: 2017 - 2018

Цел:
Разработване на нови психологически методики за изследване на психологическата годност на водачи на МПС.

Финансиране:
Обществена поръчка, обявена от МТИТС, финансиран е от приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на населението и човека

Ел. поща за контакт:
z.totkova@abv.bg

Лице за контакт:
Зорница Тоткова