Acarorum Catalogus

Поредицата представлява каталог на акарите в света. От 2008 г. досега са публикувани 5 тома, съдържащи каталози на много семейства акари от цял свят, с пълен списък, синоними, гостоприемници, разпространение по страни и литература.

Началото на поредицата е поставено по идея на д-р Петър Берон, който е и единствен автор на досегашните томове, а реализирането е резултат от сътрудничеството на НПМ с издателство Pensoft.

От редакционната колегия:

Систематиката на висшите таксономични категории на акарите е много сложна, търпяла е чести промени в миналото и понастоящем, и дори зоолозите, които не са акаролози, трудно се ориентират в нея. В томовете на каталога са включени над 2000 вида, които съставляват 4,5 % от видовете акари в света. Вторият том (около 830 вида) обхваща надсемейство Listrophoroidea, състоящо се от пет семейства и спадащо към подразред Acaridida на надразред Acariformes. Третият том (422 вида) разглежда части от надразред Parasitiformes: малобройните разреди Opilioacarida (считан в миналото за самостоятелна група извън акарите) и Holothyrida, както и надсемейство Spelaeorhynchoidea и осем от семействата на надсемейство Dermanyssoidea (всички спадащи към инфраразред Gamasina на подразред Monogynaspida на разред Mesostigmata). И тук, както в първия том, за отделните видове са дадени синонимна листа, типово находище, разпространение, а за паразитните видове и гостоприемници. При подреждането на информацията в двата тома авторът е подходил различно. Във втория том каталожната част, азбучният показалец, разпространението по страни, гостоприемниците и библиографията са дадени за цялото надсемейство Listrophoroidea, т.е. за целия том, а в третия том те са дадени разделно за всяко семейство.

Таксономичният принос на д-р П. Берон се състои в обозначаването на 9 нови комбинации чрез прехвърляне на видове от род Prolistrophorus в издигнатия в ранг на самостоятелен род Aprolistrophorus.

Подобни издания:

ISBN: 1978-954-642-308-5
Печатно.
На английски език.
Излиза непериодично.

Адрес на редакцията:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

Издание на:
Национален природонаучен музей

Ел. поща:
beron@mail.bg

Телефон:
(+359) 2 9882894