e-IRGSP5: e-Infrastructure Reflection Group Support Programme 5

Група за стратегия и анализи в електронните структури, програма №5 (e-IRGSP5: e-Infrastructure Reflection Group Support Programme 5) има за основна цел да подпомага e-IRG групата в изработването на стратегии и политики за изграждане и развитие на европейски електронни инфраструктури на върхово ниво и при разработването на съгласувани и устойчиви услуги за “да се достигне интеграция и оперативна съвместимост в областта на електронните инфраструктури и услуги“ в рамките на и между държавите-членки на ЕС и в световен мащаб.

Още проекти:

Период: 2016-2018

Цел:
Да подпомага e-IRG групата в изработването на стратегии и политики за изграждане и развитие на европейски електронни инфраструктури на върхово ниво

Финансиране:
H2020-INFRASUPP-2016-2017, Horizon 2020

Участник от страна на БАН:
Институт по информационни и комуникационни технологии

Уебсайт:
http://e-irgsp5.e-irg.eu/

Ел. поща за контакт:
anet@parallel.bas.bg

Лице за контакт:
Анета Караиванова, ръководител на проекта