VI-SEEM: VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean

Проектът VI-SEEM: VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean (Виртуална изследователска среда за регионални интердисциплинарни общности в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие) осигурява интегрирана е-инфраструктурна платформа за научните общности в климатологията, наука за живота и културното наследство от Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие.

За целта се използват съществуващите в региона високопроизводителни изчислителни ресурси, визуализационни ресурси и ресурси за съхранения на данни, както и предоставянето на услуги, софтуер и инструменти за тези научни общества. Учените от региона от посочените научни общности могат да кандидатстват безплатно за достъп до инфраструктурна електронна платформа на проекта и да ползват необходимите им ресурси.

Още проекти:

Период: 2015-2018

Цел:
Да осигурява интегрирана е-инфраструктурна платформа за научните общности в климатологията, наука за живота и културното наследство от Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие

Финансиране:
European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme

Участник от страна на БАН:
Институт по информационни и комуникационни технологии

Уебсайт:
https://vi-seem.eu/

Ел. поща за контакт:
gurov@bas.bg

Лице за контакт:
Тодор Гюров, ръководител на проекта