Изграждане на ГРИД инфраструктура, подкрепяща извършването на изследвания в областта на приложната физика

Проектът “Изграждане на ГРИД инфраструктура подкрепяща извършването на изследвания в областта на приложната физика” се разработва съвместно с Университет Йоханес Кеплер, Линц, Австрия в рамките на двустранно сътрудничество между Република България и Република Австрия.

Съвременните инструменти за обработка на данни се използват за анализ на експериментални данни чрез прилагането на разпределени изчислителни среди и алгоритми за машинно обучение разработвани в института РИСК, Линц, Австрия. Изградена е тестова ГРИД система. Проучени са информационните данни от технологичните процеси използващи разбалансирано магнетронно разпрашване в ЦЛПФ, които могат да се подлагат на анализ и изследване с изчислителни алгоритми.

Още проекти:

Период: 2015-2018

Цел:
Съвместни научни изследвания с Университет Йоханес Кеплер, Линц, Австрия.

Финансиране:
ФНИ, МОН

Участник от страна на БАН:
Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив

Ел. поща за контакт:
vchitanov@gmail.com

Лице за контакт:
Василий Читанов, ръководител на проекта