Разпространение на знания за растителния свят и опазването му

Проектът е текущ, в него е организирана образователната и популяризаторска дейност на Градината.

Изпълнява се чрез провеждането на събития в Градината, с различни тематични експозиции, демонстрации, с регулярни и специализирани беседи, провеждане на практически занятия на студенти и ученици, публикуване на научно-популярни статии, брошури, книги.

От 2000 година ежегодни се провеждат Пролетни и Есенни срещи с растенията. Те са през април, във връзка с Деня на земята; и през октомври, във връзка с годишнината от основаването на БАН. Тематиката през годините е свързана с:

  • основни систематични групи (мъхове и папратообразни, голосеменни и покритосеменни растения, отделни големи растителни семейства);
  • биогеографски райони (Капско царство);
  • големи екологични групи (сукуленти, епифити);
  • важни дати, годишнини, свързани с растенията и техните изследователи;
  • икономически групи растения (лекарствени, декоративни растения, подправки).

Инициативите продължават 5-12 дни и обикновено се съпътстват с беседи, демонстрации, тематични турове.

Годишният календар на събитията включва ежегодно провеждани, като изложбите за Семейство Пиренови (февруари, във връзка с цъфтежа на азалиите); за Орхидеите (през март), за Розите и билките (през юни), „Азбука с растенията“ (през май); за растенията в Коледната символика (декември). В последните години периодично през есента се подреждат експозиции представящи разнообразието на тиквите (род Cucurbita) и чушките (род Capsicum), които са важни икономически групи.

Важна особеност на тези събития е дежурството на специалисти, което допълнително към провежданите демонстрации позволява провеждането на разнородни консултации за посетителите.

В рамките на проекта, за последните 5 години са публикувани 3 научно-популярни книги, 14 брошури за отделни групидекоратни растения и 73 научно популярни статии в специализирани градинарски списания.

Още проекти:

Период: изпълнява се постоянно

Цел:
Провеждането на събития в Градината – с различни тематични експозиции, демонстрации, с регулярни и специализирани беседи, провеждане на практически занятия на студенти и ученици, публикуване на научно-популярни статии, брошури, книги.

Финансиране:
Бюджетната субсидия и приходите от билети и беседи.

Участник от страна на БАН:
Ботаническа градина на БАН

Ел. поща за контакт:
bgarden.bas@abv.bg

Лице за контакт:
Диана Венкова, тел. (+359) 2 9671105