Силна подкрепа за Закона на ЕС за възстановяване на природата – академиите на науките призовават държавите членки да помогнат за опазването на природата, климата и устойчивото селско стопанство

Предложените в закона мерки са от жизненоважно значение за продоволствената сигурност, биоразнообразието и климата. Законът е уникална възможност за възнаграждаване на земеделските стопани за екосистемни практики. Устойчивите екосистеми насърчават европейската продоволствена сигурност и икономическите интереси на земеделските производители. 5 април 2024 г. EASAC призовава държавите членки на ЕС да не спират или дори да отменят Закона за възстановяването на природата. "Приемането на Закона на ЕС за възстановяване на природата е важно за справяне с тежките проблеми на биологичното разнообразие и климата, пред които е изправена Европа. То е от жизненоважно значение и за благосъстоянието и препитанието на фермерите и стопаните на земя, тъй като функциониращите екосистеми са в основата на земеделието и други икономически дейности в земеделските и горските ландшафти", казва професор Томас Елмквист, съдиректор [...]

2024-04-09T12:09:53+03:00вторник, 9 април 2024 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Ново изявление на ALLEA подчертава предизвикателствата свързани с интелектуалната собственост при разработването на култури, използващи нови геномни технологии в ЕС и препоръчва възможни решения

Въпреки потенциала на новите геномни технологии (НГТ) да допринесат за целите на "зелената сделка" на ЕС, патентоспособността на тези технологии и техните продукти поражда редица опасения сред селекционерите на нови сортове, земеделските производители и учените, включително опасения за непреднамерено нарушаване на патенти, монополизация на технологии и растителни сортове и сложност на лицензирането. След обширни консултации със заинтересованите страни настоящото изявление на ALLEA съдържа редица краткосрочни, средносрочни и дългосрочни препоръки за мерки, които биха могли да помогнат за преодоляването на тези пречки. Берлин, 8 февруари. ALLEA, Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки, публикува изявление относно опасенията, свързани с въздействието на настоящата система за интелектуална собственост (ИС) върху приемането и развитието на нови геномни технологии (НГТ) за отглеждането на растителни култури в ЕС. В [...]

2024-02-12T11:02:03+02:00понеделник, 12 февруари 2024 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Нов коментар на EASAC за пластмасите

Въпреки сериозните неблагоприятни фактори: един значим Договор за пластмасите трябва да има за цел да намали производството на пластмаси и да постигне кръговрат   Системни грешки са причина за бързото нарастване на производството, потреблението и изтичането на пластмаси в морската, сухоземната и сладководната среда, показва нов коментар на EASAC. Обобщението на най-новите научни данни има за цел да предостави информация за преговорите по така необходимия Международен договор за пластмасите. При сегашните политики се очаква до 2060 г. пластмасовите отпадъци в световен мащаб да се увеличат почти три пъти. "Преговарящите трябва да се справят с конфликтите в цялата система", казва професор Майкъл Нортън от EASAC. "Това ще навреди на търговските интереси и затова няма да е лесно за постигане. Но за да се забавят и обърнат [...]

2024-02-12T11:05:54+02:00понеделник, 12 февруари 2024 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

ПРИЗНАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ

Този доклад подчертава трансформиращото въздействие на дигиталните практики върху хуманитарните науки. В него се подчертава значението на признаването на интердисциплинарната работа, иновативните изследователски методи и нетрадиционните научни резултати. В първата част работната група на ALLEA "Електронни хуманитарни науки" (E-Humanities) разглежда предизвикателствата в областта на дигиталните хуманитарни науки, като се фокусира върху прозрачността при свързването на ресурсите с публикациите, признаването на актуализациите като научен принос, преоценката на авторството, насърчаването на дигиталните умения и  адаптирането на методите за оценка. Вторият раздел предлага препоръки за оценяване на конкретни дигитални продукти като издания, бази данни, инфографики, кодове, блогове и подкастове. Всеки казус включва практически примери и предложения за четене на допълнителна информация. С целия доклад можете да се запознаете ТУК

2023-12-11T10:45:41+02:00понеделник, 11 декември 2023 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Изявление на ALLEA относно ограничаване на хищническите практики при научното публикуване със свободен достъп

С настоящото Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки (ALLEA) дава своя принос към темата на Международната седмица на отворения достъп през 2023 г. "Общността над комерсиализацията", и по-специално към предизвикателството да се признае "кои подходи към отворените знания дават приоритет на най-добрите интереси на обществеността и на академичната общност - и кои не".[1] С това изявление ALLEA цели да информира и съветва своите академии членки и по-широката изследователска общност как да противодействат на разпространението на списания със свободен достъп, които имат неприемливи редакционни и издателски стандарти, така че да се избегнат разхищението на средства за научни изследвания и ерозията на стандартите за почтеност на научните изследвания. [1] Вж https://www.openaccessweek.org/theme/en (достъпено на 27/09/2023) Пълният текст на изявлението тук.

2023-11-16T15:55:39+02:00четвъртък, 16 ноември 2023 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Международно десетилетие на науките за устойчиво развитие 2024-2033

Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), с резолюция А/77/L.100, приета на 18.08.2023 г., обяви периода 2024-2033 година за Международно десетилетие на науките за устойчиво развитие. Новината беше съобщена от Съюза на физиците в България, след получено писмо от Международния съюз по чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics - IUPAP). Общото събрание на ООН подчерта необходимостта от обявяването на Международното десетилетие на науките за устойчиво развитие, признавайки, че човечеството е изложено на сложни предизвикателства и изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие изисква по-ефективен и приобщаващ подход, основан на синергично сътрудничество на всички науки. Повече информация четете на: https://council.science/current/news/international-decade-of-sciences-for-sustainable-development/ International Decade of Sciences for Sustainable Development, 2024-2033 : (un.org)

2023-09-11T12:20:43+03:00понеделник, 11 септември 2023 |Категории: Международна дейност|Етикети: |
Go to Top