На 26 и 27 април в рамките на Българското Председателство на Европейския съюз в БАН се проведе Третият ежегоден научен семинар на Центъра за знания по управление на риска от бедствия към Обединения изследователски център (JRC – Ispra) на Европейската комисия (ЕК). Научният семинар бе организиран от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН, Центъра за знания по управление на риска от бедствия към Обединения изследователски център на ЕК и Министерството на вътрешните работи. Със съдействието на Българското Представителство към ЕС, Министерството на европредседателството и Министерството на вътрешните работи семинарът бе включен в календара на Българското Председателство на Съвета на ЕС.

Целта на семинара бе да събере учени от областта на управление на риска от бедствия, опитни практици и политици, които да обменят знания и опит и да дискутират пътищата към укрепване на управлението на риска от бедствия на местно, национално и европейско равнище. В Научния семинар участваха над 100 участници от почти всички европейски страни, САЩ, ООН, Световната банка и др.

Научният семинар бе открит от г-жа Чарлина Вичева, зам.-генерален директор на Обединения изследователски център на Европейската комисия и зам.-министъра на вътрешните работи г-н Милко Бернер. От името на БАН приветствени думи към участниците отправи зам.-председателят на БАН чл.-кор.проф.дн Константин Хаджииванов, който изтъкна научноизследователските способности на БАН в областта на защитата при бедствия и по-конкретно в областта на ранното предупреждение, наблюдението на околната среда и обезпечаването с геофизична, метеорологична и геопространствена информация.

Фокусът на научния семинар бе върху взаимодействието между науката и политиката в областта на защитата при бедствия в интерес на европейските нации и граждани. В изнесените доклади участниците подчертаха многоаспектната роля на научната поддръжка за провеждането на ефективна политика за защита при бедствия на европейско, национално и местно ниво. Работата на Научния семинар бе организирана в няколко сесии: образование за управление на риска от бедствия, партньорство за устойчивост, иновации за спасителни операции и данни за устойчивост.

Заключителната част на Научния семинар се проведе под ръководството на г-н Дан Чирондоян, ръководител на дирекция „Космос, Сигурност и Миграция“ на Обединения изследователски център на ЕК и чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров, директор на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН. В нея бяха очертани основните насоки за развитието на Центъра за знания по управление на риска от бедствия към ЕК и възможностите за активизиране на сътрудничеството между науката и политиката в областта на защитата при бедствия.