Проект за повишаване на квалификацията на млади учени в областта на биомедицината реализира успешно екип на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН в партньорство със  СУ „Св. Климент Охридски“. Проф. Нина Атанасова, ръководител на екипа за управление, представи на заключителна пресконференция резултатите от двугодишната дейност на проекта.

Проектът „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“ е на стойност 444 хиляди лева, осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

46 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели участваха в реализацията на проекта, който обхвана общо 12 дейности, съобщи проф. Нина Атанасова. Благодарение на осигуреното финансиране учени в областта на биомедицината участваха в престижни международни форуми в чужбина. Проведено е обучение за младите изследователи в три специализирани модула с обща продължителност 440 часа. Обучението допринася за повишаване техните способности за генериране на съвременни идеи в нова гранична област между биологията, химията и математиката, уточни проф. Атанасова. Тя допълни, че осигуряването на благоприятна среда за научна работа създава условия за привличане и задържане на младите хора в България. Успешното изпълнение на проекта е предпоставка за създаването на интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство, каза още ръководителят на проекта.

В рамките на проекта е проведена конференция „Морфологични дни“ с участието на 94 учени от страната и чужбина. Закупена е научна литература, на младите хора е осигурен достъп до апаратура с материали и консумативи за провеждането на научни експерименти.